Hanzehogeschool verzorgt projecten in Oeganda en Liberia

Hanzehogeschool verzorgt projecten in Oeganda en Liberia

GRONINGEN – De Hanze University Foundation gaat twee nieuwe projecten in Oeganda en Liberia financieren.

De Hanzehogeschool Groningen is al langere tijd actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en heeft hier sinds 2009 een eigen stichting voor, de Hanze University Foundation. Onlangs heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken toegezegd twee nieuwe projecten te financieren, die uitgevoerd worden door deze Foundation.

Onderwijs en pedagogische training in Oeganda

Bij het National Instructors’ College Abilonino in Oeganda helpen docenten van de Hanzehogeschool bij de ontwikkeling van een nieuw leerplan, waarin ondernemerschap een centrale plaats inneemt. Ook worden docenten getraind in actieve leermethodes. Daarnaast wordt er een schoolboerderij opgezet, zodat medewerkers en studenten die op de campus wonen zelf gezond voedsel kunnen telen. Het totale project wordt gefinancierd met 1 miljoen euro en duurt drie jaar. De Hanzehogeschool werkt samen met Ecopolis Europe, een agrarisch consultant met een kantoor in Oeganda en Nederland.

Preventieve gezondheidszorg in Liberia

Liberia heeft een aantal jaren geleden sterk geleden onder de ebola crisis en wil dit voorkomen in de toekomst. Daarom heeft het Ministerie van Onderwijs hulp gevraagd voor de ontwikkeling van een studieprogramma voor preventieve gezondheidszorg. De Hanzehogeschool ondersteunt het ministerie bij de ontwikkeling van lesmodules over dit onderwerp voor het middelbaar beroepsonderwijs. Het tweejarige project wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid met 200.000 euro en uitgevoerd door de Academies voor Gezondheidszorg en Verpleegkunde van de Hanzehogeschool.

Hanze University Foundation

De Hanze University Foundation viert dit jaar haar lustrum. In de afgelopen 10 jaar was de stichting actief in 9 landen en hebben 21 onderwijsinstellingen ondersteuning ontvangen voor het verbeteren van de onderwijsfaciliteiten. Daarnaast heeft de Foundation 63 studiebeurzen verstrekt aan docenten en studenten van partner instellingen.

Foto: Alida de Winter/Hanzehogeschool Groningen