Tag: Vicki Van Lommel

Columns door Vicki Van Lommel

Opinie Column: Vrije Westerse democratie onder vuur

Column: Vrije Westerse democratie onder vuur

COLUMN – Onze vrijheid te grabbel gooien, is dat waarvoor onze voorouders hun leven hebben gegeven? Waarom worden Westerse democratieën op dit moment op vele aspecten aangevallen? Dit gaat echt niet alleen om de Verenigde Staten, maar ook onder andere heel Europa, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Landen waarbij degenen die ze proberen te ondermijnen, alle …

Read Article Read More

Opinie Democraten, de grootste dreiging voor de democratie?

Democraten, de grootste dreiging voor de democratie?

ACHTERGROND – Ook in het belang van Nederlandse kiezers dient onderzocht te worden of de stem van het Amerikaanse volk is ondermijnd.  Als er iets verdeelt dan lijken het de linkse politieke partijen in de wereld wel. Zo gaven de Nederlandse partijleiders van de politieke partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor …

Read Article Read More

Opinie ‘Tegenstellingen zijn er alleen als we ervoor kiezen erin te geloven’

‘Tegenstellingen zijn er alleen als we ervoor kiezen erin te geloven’

COLUMN – Samen voor een betere toekomst? Dat is tenslotte wat we allen voor ogen hebben. We zijn allen onderdeel van een minderheid. We zijn allen deel van een meerderheid. We zijn allen deel van het geheel. Onze werkelijkheid wordt bepaald door de keuze die we maken over wat we willen zien. Het onrecht dat …

Read Article Read More

Opinie ‘Ondercapaciteit is de gouden standaard in het Nederlandse zorgbeleid’

‘Ondercapaciteit is de gouden standaard in het Nederlandse zorgbeleid’

COLUMN – Als de overheid zich blind blijft staren op onwetenschappelijke modellen zullen er op termijn vele doden volgen. Het Nederlandse zorgsysteem is al tijden lang failliet. En als het niet zo was, dan gaf het algeheel falende coronabeleid wel de doodsteek. Hierbij laten we de ongeschiktheid van de PCR methode als diagnostisch instrument maar …

Read Article Read More

Opinie ‘De oplossing ligt in het mediawijs worden van mensen’

‘De oplossing ligt in het mediawijs worden van mensen’

COLUMN – Voorkomen dient te worden dat bij wet Big Tech het (alleen)recht krijgt op censuur. In het 53e Dreigingsbeeld Terrorisme dat deze maand door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) werd uitgegeven, blijft het dreigingsniveau gehandhaafd op niveau 3. Wat inhoudt dat een terroristische aanslag in Nederland voorstelbaar is. Daarbij zou de dreiging …

Read Article Read More

Opinie ‘Met de coronawet mondkapjes voor onbepaalde tijd’

‘Met de coronawet mondkapjes voor onbepaalde tijd’

COLUMN – De regering bepaalt als alleenheerser wanneer een einde aan de coronadictatuur komt. Op dinsdag 13 oktober 2020 stemden de partijen van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SGP en 50Plus met een ruime Tweede Kamermeerderheid voor de coronawet. Als enige van de regeringspartijen stemde ChristenUnie Kamerlid Voordewind tegen.  In tegenstelling tot wat minister …

Read Article Read More

Opinie ‘Klimaat en milieu, meest succesvolle PR stunt aller tijden?’

‘Klimaat en milieu, meest succesvolle PR stunt aller tijden?’

COLUMN – Alles op alles om je te overtuigen dat je leven gereset dient te worden. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot volgens het Europees Parlement met zestig procent verminderd zijn. Door het vast te leggen in een EU klimaatwet, dienen alle EU landen zich eraan te houden. Dit plan heeft de steun van de meerderheid …

Read Article Read More

Opinie ‘Nederland verlamd door ‘corona’-angst’

‘Nederland verlamd door ‘corona’-angst’

COLUMN – Als (faal)angst is verworden tot de eerste raadgever in regeringsbeleid. Op 16 maart 2020 werd in Nederland een ‘intelligente’ lockdown ingevoerd vanwege het rondwarende coronavirus en na ruim 6 maanden zijn we er nog steeds niet uit. Sterker nog, stringentere maatregelen die in vele opzichten ook nog eens tegenstrijdig zijn worden opnieuw genomen. …

Read Article Read More

Opinie ‘Premier Rutte, hoe was uw kindertijd?’

‘Premier Rutte, hoe was uw kindertijd?’

COLUMN – Werd u toen ook structureel verteld dat de wereld vergaat? U kreeg geen mandaat om wie dan ook in Nederland af te blaffen en voor tuig uit te maken en toch doet u dat herhaaldelijk. U kreeg geen mandaat om in de harten van vele volwassenen en kinderen angst te zaaien en toch …

Read Article Read More

Opinie Column: © Groningen rocks!

Column: © Groningen rocks!

COLUMN – Groningers weten het allerbest hoe ze hún land tot een succes maken. Groningers mogen best wat trotser op zichzelf zijn. De stad Groningen zelf is ten aanzien van andere steden in de wereld enigszins een kneuterig provinciaal stadje met weliswaar vele studenten die aan de hogeschool of universiteit studeren. Daarentegen is het Groningse …

Read Article Read More