Tag: Vicki Van Lommel

Columns door Vicki Van Lommel

Opinie Column: © Groningen rocks!

Column: © Groningen rocks!

COLUMN – Groningers weten het allerbest hoe ze hún land tot een succes maken. Groningers mogen best wat trotser op zichzelf zijn. De stad Groningen zelf is ten aanzien van andere steden in de wereld enigszins een kneuterig provinciaal stadje met weliswaar vele studenten die aan de hogeschool of universiteit studeren. Daarentegen is het Groningse …

Read Article Read More

Opinie ‘De Nederlandse overheid heeft Groningers genoeg leed aangedaan’

‘De Nederlandse overheid heeft Groningers genoeg leed aangedaan’

COLUMN – Terwijl in Nederland een humanitaire ramp plaatsvindt, hebben politici alleen aandacht voor wat over de grens afspeelt. Zeg me hoe de overheid met haar bevolking omgaat en ik zeg je wie ze is.  Eind augustus legde het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) de afhandeling van zo’n 1.250 schademeldingen tijdelijk stil. Eerst moet het onderzoeksinstituut …

Read Article Read More

Groningen Column: Je bent zelf de beste garantie voor succes

Column: Je bent zelf de beste garantie voor succes

COLUMN – Opgedrongen linkse afhankelijkheid en rechtse versnippering maakt Nederland niet toekomstbestendig. De 21ste eeuw wordt het Antropoceen genoemd, zogenaamd het tijdperk waarin de effecten op klimaat en atmosfeer door de mens niet meer te ontkennen zijn. Het valt niet te betwisten dat alles wat je doet in je leven een bepaald effect heeft. Echter …

Read Article Read More

Opinie ‘Alleen in dialoog kunnen we respectvol samenleven’

‘Alleen in dialoog kunnen we respectvol samenleven’

COLUMN – In Nederland verwijten we de ander waar we ons ook zelf schuldig aan maken. Tot wat een klucht lijkt Nederland te verworden! Afgelopen 24 jaar was Nederland de (tijdelijke) thuis voor mensen uit de héle wereld. Al deze nationaliteiten terug te vinden op een klein stukje aarde: Afghaans, Albanees, Algerijns, Amerikaans, Andorrees, Angolees, …

Read Article Read More

Opinie Column: Hebben we het meest te vrezen van corona?

Column: Hebben we het meest te vrezen van corona?

COLUMN – Hebben we niet meer te lijden onder onze eigen coronabewijsdrang? Een treffende samenvatting van het Nederlandse coronabeleid: “Opa mag naar de hoeren, maar knuffelen met zijn kleinkind is levensgevaarlijk.” Want als sekswerkers en klant zich aan de volgende afspraken houden, is er een minimaal coronarisico volgens de Rijksoverheid: Het werk wordt zoveel mogelijk op …

Read Article Read More

Opinie Column: Discriminatie los je niet op door elkaar te bestrijden

Column: Discriminatie los je niet op door elkaar te bestrijden

COLUMN – Wilders, Akwasi en VN dragen even hard bij aan verdeeldheid in de samenleving. Onder druk van het Congres van Wenen werd Nederland in 1815 met België herenigd tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Warm hebben de Belgen nooit van deze hereniging gelopen, waarna in 1830 België haar onafhankelijkheid uitriep. In 1815 weerklonken de …

Read Article Read More

Opinie Column: Wetenschap dient te prevaleren in coronakwestie

Column: Wetenschap dient te prevaleren in coronakwestie

COLUMN – Het aandeel van ventilatiesystemen en dichtbevolkte gebieden ten aanzien van besmettingsrisico dient wetenschappelijk onderzocht te worden. Het wordt steeds meer en meer plausibel dat aerosolen en ventilatie een rol spelen bij virusoverdracht. In een verpleeghuis in Maassluis speelde het moderne ventilatiesysteem waarschijnlijk een rol bij de corona-uitbraak die daar leidde tot de besmetting …

Read Article Read More

Opinie ‘Kinderen hebben recht op Gronings generaal aardbevingspardon’

‘Kinderen hebben recht op Gronings generaal aardbevingspardon’

COLUMN – De overheid heeft het recht niet om ontwikkelingskansen van mensen te ontnemen omwille van financieel gewin. Het Groningse dorp Overschild, in de gemeente Midden-Groningen, gaat voor 80 procent tegen de vlakte. Deze woningen worden herbouwd naar eigen ontwerp van de bewoners. Een ontwikkeling die ervoor zorgt dat vele bewoners in het dorp weer …

Read Article Read More

Opinie ‘De kracht van Europa ligt in haar verscheidenheid’

‘De kracht van Europa ligt in haar verscheidenheid’

COLUMN – Door vast te houden aan een utopisch eenwordingsideaal zet juist de Europese Unie zichzelf op het spel. Rutte bejubeld of vergruisd in Europa, wie zal het zeggen. Na de vele kritiek aan Rutte’s adres als ‘Mr No’, wil het Duitse parlementslid Florian Toncar van Rutte een Duitse volksheld maken. Hij wil Rutte een …

Read Article Read More

Opinie ‘Zonder vertrouwen komt Nederland niet verder’

‘Zonder vertrouwen komt Nederland niet verder’

COLUMN – Een wantrouwende overheid maakt meer kapot dan je lief is. Is het meest mensonterende aan armoede niets te besteden hebben? Zijn de coronamaatregelen het zwaarst om te dragen? Zijn de scheuren in je huis van de Groningse aardbevingen het meest ondraaglijk? Dat je door onbekenden als racist wordt versleten? Zijn stikstofmaatregelen voor boeren …

Read Article Read More