Tag: Vicki Van Lommel

Columns door Vicki Van Lommel

Opinie Column: Onbehoorlijk bestuur

Column: Onbehoorlijk bestuur

LONGREAD – Het sensibiliseren en onbehoorlijk bestuur dat de Nederlandse overheid al jaar en dag op vele terreinen tentoonspreidt, is vernietigender voor de samenleving dan COVID-19. De uitgelekte memo van Omtzigt is zijn schriftelijke bijdrage aan de commissie-Spies, die de opdracht kreeg om het gehele proces van de CDA-lijsttrekkersverkiezing te evalueren. “Minister Ank Bijleveld, die …

Read Article Read More

Opinie Column: Meedogenloos opportunisme

Column: Meedogenloos opportunisme

LONGREAD – Angstcreatie met behulp van een virus en gouvernementele dehumanisatie ten behoeve van de vierde industrialisatie die de mens zonder enige inspraak moet transformeren tot biologische machine. Een virusinfectie is altijd van tijdelijke aard en gaat na een tijdje weer voorbij. Het is dan ook merkwaardig dat bedrijven en overheden nu bezig zijn met …

Read Article Read More

Opinie ‘Goedgelovigheid, de doodsteek voor milieu en klimaat’

‘Goedgelovigheid, de doodsteek voor milieu en klimaat’

LONGREAD – Huishoudens zullen een hoge prijs betalen als ze geloven dat een energiereductie van slechts 3 procent op het geheel ten opzichte van 1990, waarvan amper 20 procent hernieuwbare energie op het totale energieverbruik in 2030 zonder creatief boekhouden kan resulteren in een CO2-reductie van 55 procent. De rechtbank van Den Haag oordeelde deze …

Read Article Read More

Opinie ‘Oost-Indisch doofstomme overheid op ramkoers’

‘Oost-Indisch doofstomme overheid op ramkoers’

LONGREAD – 17 miljoen mensen beleidsmatig gereduceerd tot onbetrouwbare ‘resources’ waarvan de Nederlandse overheid meent alle rechten en privacy te mogen schenden ten behoeve van hun hogere ‘reset’ doel, waarbij kinderen in alle opzichten de hoogste rekening betalen. We leven in een tijd waarin de Nederlandse overheid ons wil laten geloven dat gelijkheid zit in …

Read Article Read More

Opinie ‘Nederlandse overheid modelleert de bevolking de vernieling in’

‘Nederlandse overheid modelleert de bevolking de vernieling in’

LONGREAD – Met het coronamodel als heilige graal wordt alle deskundigheid van derden bij voorbaat weggewuifd, zonder enige fundamentele onderbouwing dat de aangereikte kennis niet correct zou zijn. Op basis van de sterftecijfers van het CBS is naar verhouding (na correctie met betrekking tot bevolkingsaantal) sinds 2019 de sterfte voor mensen tot 65 jaar nog …

Read Article Read More

Opinie ‘Intolerantie hoef je niet te tolereren!’

‘Intolerantie hoef je niet te tolereren!’

LONGREAD – Het vrije Westen al decennialang van binnenuit aangevallen door communisten die door middel van extreem segregerend woke alarmisme de wereld willen resetten tot één allesvernietigende intolerante communistische wereldorde.  De huidige staat van Nederland, de rest van Europa en de Verenigde Staten valt ons aan te rekenen. Te druk met de vruchten plukken van …

Read Article Read More

Opinie Column: Arrogantie houdt de wereld draaiende

Column: Arrogantie houdt de wereld draaiende

COLUMN – Bracht de moderne mens wel beschaving of juist verdoemenis?  Tegenwoordig denken we dat we alles moeten en mogen veranderen. Het levensmantra lijkt wel dat niets in haar oorsprong goed is en alles dient gewijzigd te worden. We gaan alle ziekten uitroeien en we lijken ondertussen ook zo briljant om dat te doen, dat …

Read Article Read More

Opinie ‘Overheid-nooit-genoeg moet ieders leven uit voor het te laat is!’

‘Overheid-nooit-genoeg moet ieders leven uit voor het te laat is!’

LONGREAD – De mensen die de meeste schaapjes op het droge hebben, hebben het minste te maken met de overheid en zijn daardoor veelal blind voor overheidsterreur die vele anderen overkomt. De overheid slaat haar tentakels om steeds meer mensen heen. Wie dit geen halt toeroept, moet achteraf niet komen zeuren dat hij alles kwijt …

Read Article Read More

Opinie Alles voor de macht!

Alles voor de macht!

LONGREAD – Kom maar op met een ‘reset’ met identiteitspolitiek en ‘cancel culture’. Daarbij gelden wel de ongeschreven regels van inclusiviteit, integraliteit, integriteit, moreel kompas en ethiek, waardoor geen ruimte is voor genderpolitiek, differentiatie op huidskleur, afkomst, uiterlijke kenmerken, (on)geloof, andere mening of wat dan ook.  Gelijke monniken, gelijke kappen! Niet even de vermoorde onschuld …

Read Article Read More

Opinie De mensheid op haar best als individueel collectief

De mensheid op haar best als individueel collectief

LONGREAD – De Nederlandse samenleving ziet door de systemen en modellen de mens en haar natuurlijke omgeving niet meer. Het coronabeleid legt hooguit dit allang eroderend en nu op instorten staand construct onder een vergrootglas.  Ouders die overduidelijk met bewijsmateriaal kunnen aantonen dat ze niet gefraudeerd hebben, zijn in de toeslagenaffaire toch fraudeurs volgens de …

Read Article Read More