Tag: Vicki Van Lommel

Columns door Vicki Van Lommel

Opinie Column: Hoe medeplichtig ben jij aan de coronaschade?

Column: Hoe medeplichtig ben jij aan de coronaschade?

LONGREAD – Vele mensen faciliteren een klimaat waarin de overheid de ruimte krijgt om misdaden tegen de menselijkheid te laten herhalen. Hoe medeplichtig ben jij aan de mensonterende schade die de overheid met haar coronabeleid aanricht? In de afgelopen 25 jaar tot en met het jaar 2019 was er een gemiddelde jaarlijkse sterftekans in Nederland …

Read Article Read More

Opinie Column: The eagle is in flight

Column: The eagle is in flight

LONGREAD – In de schaduw wordt op dit moment gestreden voor het recht op wereldwijde democratie en vrijheid voor de gehele wereldbevolking. De gebeurtenissen die plaatsvonden op 6 januari 2021 bij Capitol Hill wil men de geschiedenisboeken laten ingaan als een blijk van ‘binnenlands terrorisme’ met president Trump als verantwoordelijke. Democraten en een deel van …

Read Article Read More

Opinie ‘De tijdelijke wet maatregelen covid-19 is gebouwd op los zand’

‘De tijdelijke wet maatregelen covid-19 is gebouwd op los zand’

LONGREAD – De veiligheid van Nederland is niet in het geding door een virus met een risico vergelijkbaar als de seizoensgriep. Toen de PCR ‘test’ werd ontwikkeld ten behoeve van het diagnosticeren van SARS-CoV-2 was geen geïsoleerd virus beschikbaar voor het Centers for Disease Control and Prevention (CDC):   “Since no quantified virus isolates of …

Read Article Read More

Opinie Eindejaarscolumn: ‘Wees het licht!’

Eindejaarscolumn: ‘Wees het licht!’

COLUMN – Zonder acceptatie dat de dood inherent aan het leven is, leef je niet. Leef! Volgens hoogleraar immunologie Anke Huckriede, met als expertise vaccinologie, sterven er in Nederland wekelijks 400 mensen aan corona. Voor heel 2020 betekent dat circa 21.000 coronadoden. Terwijl het RIVM rept over 11.323 mensen die tot nu toe aan Covid-19 …

Read Article Read More

Opinie ‘Het huidige zorgsysteem stort zonder ingrijpen Nederland in de afgrond’

‘Het huidige zorgsysteem stort zonder ingrijpen Nederland in de afgrond’

COLUMN – Alleen met een zorgsysteem waarin de zorgcliënt gelijkwaardige regie krijgt, kan kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg gegarandeerd worden.  Op dit moment werkt een op zeven mensen in de zorg. Bij ongewijzigd beleid moet dit een op vier worden. Het aantal mantelzorgers daalt. Uit een prognose van het RIVM en TNO blijkt dat …

Read Article Read More

Opinie ‘Nog even en 17 miljoen asymptomatische mensen zitten voorgoed aan huis gekluisterd?’

‘Nog even en 17 miljoen asymptomatische mensen zitten voorgoed aan huis gekluisterd?’

COLUMN – In hoeverre vindt de meerderheid van de bevolking dat het Nederlandse kabinet voor haar coronabeleid een motie van wantrouwen verdient? Jaarlijks overlijden er mensen door een medische fout of worden blijvend invalide. Sinds 2004 wordt onderzocht hoeveel mensen overlijden als gevolg van schade door zorg. In het beginsel daalde de ‘potentieel vermijdbare sterfte’, …

Read Article Read More

Opinie ‘Na negen maanden is Nederland nog steeds niet verder dan een lockdown- en vaccinscenario’

‘Na negen maanden is Nederland nog steeds niet verder dan een lockdown- en vaccinscenario’

COLUMN – Het roer moet nu om om te voorkomen dat we blijvend verzanden in een beleidsmatig gecreëerde gezondheidscrisis. De ontwikkeling van de burgerluchtvaart begon kort na de eerste luchtvaarttentoonstelling in 1919 in Amsterdam. De KLM werd toen opgericht, waarna de eerste vliegtuigen werden geleverd door Anthony Fokker. De eerste intercontinentale passagiersverbinding van Amsterdam naar …

Read Article Read More

Opinie ‘Cijfers tonen aan dat Covid-19 geen bedreiging is voor de volksgezondheid’

‘Cijfers tonen aan dat Covid-19 geen bedreiging is voor de volksgezondheid’

ACHTERGROND – Levensbeperkende coronamaatregelen zijn niet legitiem en zullen meer mensenlevens kosten dan dat ze redden.  Afgelopen 25 jaar is de sterftekans voor mensen tot 65 jaar afgenomen met 0,05 procent (grafiek 1). Dit op basis van de sterftecijfers die op dit moment bij het CBS bekend zijn tot week 47 van dit jaar. De …

Read Article Read More

Opinie Coronavaccins en mogelijke risico’s nader belicht

Coronavaccins en mogelijke risico’s nader belicht

ACHTERGROND – Zijn vaccins veilig en effectief genoeg om het leven weer op te pakken nadat iedereen is gevaccineerd? We kunnen pas weer ons leven oppakken, schrijft Bill Gates op zijn blog, als het perfecte medicijn is gevonden of als iedereen in de wereld gevaccineerd is. Vanaf het begin van de corona-uitbraak, heeft Big Pharma …

Read Article Read More

Opinie Column: Vrije Westerse democratie onder vuur

Column: Vrije Westerse democratie onder vuur

COLUMN – Onze vrijheid te grabbel gooien, is dat waarvoor onze voorouders hun leven hebben gegeven? Waarom worden Westerse democratieën op dit moment op vele aspecten aangevallen? Dit gaat echt niet alleen om de Verenigde Staten, maar ook onder andere heel Europa, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Landen waarbij degenen die ze proberen te ondermijnen, alle …

Read Article Read More