Reizigers positief over openbaar vervoer in Groningen en Drenthe

Reizigers positief over openbaar vervoer in Groningen en Drenthe

GRONINGEN – Gebruikers van het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe zijn goed te spreken over de kwaliteit ervan.

Dat blijkt uit cijfers van de landelijke OV-Klantenbarometer van 2018. Uit het jaarverslag van het OV-bureau komt een lichte groei van het gebruik van de bus naar voren.

Het jaar 2018 kenmerkte zich door een aantal bijzondere gebeurtenissen. Het was het jaar dat de aanbesteding van de GD-concessie 2020-2030 succesvol en zonder rechtszaak werd afgerond. De eerste 14 zero-emissiebussen reden een vol jaar mee in de dienstregeling en de twee waterstofbussen werden regelmatig ingezet bij evenementen rond energietransitie en duurzaamheid. Maar er waren ook negen stakingsdagen (zeven dagen landelijk en twee dagen beperkt regionaal). En tot slot was het jaar anders dan anders, ook voor het OV, door het langdurige zeer warme, mooie en droge weer.

De laatste twee zaken, stakingen en mooi weer, hebben invloed gehad op het aantal reizigerskilometers en reizigers. Met een correctie voor de stakingen op basis van vergelijkbare dagen in de jaren ervoor, is er voor 2018 sprake van een lichte stijging van het aantal reizigers (+0,3%) en reizigerskilometers (+1,0%) ten opzichte van 2017. Het financiële resultaat over 2018 is (licht) positief.

Hoogste waardering voor Qliners

Reizigers waarderen de bussen in Drenthe en Groningen met 7,6 voor al het busvervoer samen in beide provincies en een 7,8 voor de Qliners 304 en 314 (ondergebracht in een aparte HOV-concessie). De overige Qliners en de Q-link lijnen scoren resp. een 8,0 en een 7,4. Het totaalbeeld is positief, met enkele uitschieters naar boven en ook een aantal verbeterpunten. Het landelijke cijfer voor het regionale openbaar vervoer is een 7,7.

Scores op onderdelen

De hoogste score in het onderzoek is een 9,0 voor het vinden van een zitplaats in de Qliners. De inzet van dubbeldekkers op Qliner 300 heeft waarschijnlijk bijgedragen aan dit cijfer. Ook frequentie, reissnelheid en klantvriendelijkheid van de chauffeurs scoren hier goed, met cijfers boven de 8.

De waardering voor Q-link is minder hoog dan voorgaande jaren. De cijfers voor beschikbare zitplaats, stiptheid, frequentie en informatie bij vertragingen zijn lager dan voorheen. Nadere analyse zal moeten uitwijzen wat hier de oorzaken van zijn. Voor het busvervoer samen in beide provincies zijn de scores voor klantvriendelijkheid van de chauffeurs, de rijstijl van de bestuurder, schone voertuigen en het (minder hinderlijke) geluid in de bussen hoger dan in 2017.

Nader onderzoek van de uitkomsten

De mening van de reizigers, zoals die uit dit onderzoek naar voren komt, is aanleiding voor nader onderzoek. Samen met de vervoerders en wegbeheerders zal het OV-bureau gaan kijken waar verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Het OV-bureau maakt daarbij ook gebruik van het Digitaal Reizigerspanel, waarin reizigers in Groningen en Drenthe een aantal keren per jaar naar hun mening wordt gevraagd over dezelfde en vergelijkbare onderwerpen als in de OV-Klantenbarometer.

Meer resultaten over de klanttevredenheid zijn te vinden op ovklantenbarometer.nl

Foto: OV-bureau Groningen Drenthe