Westerwolde vraagt inwoners naar mening beleid energietransitie

Westerwolde vraagt inwoners naar mening beleid energietransitie

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde gaat de komende maanden bekijken of het beleid voor het opwekken van zon- en windenergie kan worden verbeterd.

De gemeente raadpleegt onder andere haar inwoners om aan te geven wat er volgens hen beter kan. Ze kunnen dit doen door middel van het invullen van een online vragenlijst. De vragenlijst is tot donderdag 10 maart in te vullen en ook op papier verkrijgbaar bij de bibliotheken en Steunstees in Westerwolde.

Evaluatie

Omdat er landelijk en regionaal ontwikkelingen zijn op het gebied van de energietransitie wil de gemeenteraad haar beleid over zon- en windenergie evalueren. Het college van de gemeente Westerwolde heeft daarom Bureau 7TIEN gevraagd om deze evaluatie uit te voeren. Het doel is om terug te kijken en aanbevelingen mee te geven voor het toekomstige beleid. Omdat de gemeente de mening van haar inwoners erg belangrijk vindt, vraagt de gemeente haar inwoners om verbeterpunten aan te geven door het invullen van een vragenlijst.

Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens

In maart 2019 heeft de gemeenteraad van Westerwolde de beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens vastgesteld. Deze beleidsnotitie beschrijft de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het ontwikkelen van kleinschalige (1-2 ha) middelgrote (2-10 ha) en grootschalige (10> ha) zonneparken en kleine windmolens (<15m hoog). In december 2020 is het beleid aangevuld met een landschappelijke verdiepingsslag, waarin uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing van zonneparken zijn opgenomen.

In februari 2021 verscheen de evaluatie van de maatwerkprocedure, waarin aanbevelingen voor de uitvoering en beleid worden gepresenteerd. Tot slot is eind 2021 het beleid aangevuld met een kadernotitie voor het instellen van fondsen. Opbrengsten van zonneparken worden daarbij 50/50 verdeeld over een gemeentebreed duurzaamheidsfonds en gebiedsfondsen in de directe omgeving van zonneparken.

Foto: Bureau 7TIEN