Wordt Jaap Velema de nieuwe burgemeester van Westerwolde?

Wordt Jaap Velema de nieuwe burgemeester van Westerwolde?

WESTERWOLDE – De gemeenteraad van Westerwolde heeft unaniem ingestemd met de voordracht van Jaap Velema tot burgemeester van de gemeente Westerwolde.

De gemeenteraad van Westerwolde denkt in Jaap Velema een uitstekende opvolger te hebben gevonden voor de huidige waarnemend burgemeester Leendert Klaassen.

Jaap Velema

Velema is sinds 2014 wethouder in de gemeente Veendam. Hij studeerde Juridische Bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is een bestuurder die soepel en vlot schakelt tussen de diverse rollen van aanjager, verbinder en boegbeeld. Hij weet mensen met elkaar te verbinden om zo samenwerking en draagvlak te creëren. Velema kent de politiek bestuurlijke dynamiek van het lokale bestuur en lijkt uitstekend in staat te zijn om Westerwolde op de kaart te zetten.

Procedure

De vertrouwenscommissie, bestaande uit Stienus Melis (voorzitter), Eize Hoomoedt (vicevoorzitter), Pieter Dinkla, Gerard Heijne, Herma Hemmen, Edith van der Horst, Patrick Dave Nap (secretaris) en Giny Luth (adviseur), heeft in de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de op 31 mei 2018 vastgestelde profielschets. Deze profielschets is mede door inbreng van de inwoners van Westerwolde tot stand gekomen.

Met de voordracht van Jaap Velema is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit de benoeming wordt besloten. Het streven is om de nieuwe burgemeester midden december 2018 te installeren.

Foto: Gemeente Westerwolde