Woningen Vondellaan extra geluidswerend gemaakt

Woningen Vondellaan extra geluidswerend gemaakt

GRONINGEN – Aanpak Ring Zuid maakt 93 woningen in de stad extra geluidswerend, waarvan 62 aan de Vondellaan.

Het gaat om woningen waarbij het project Aanpak Ring Zuid veel effect heeft op het verkeerslawaai dat op de gevel komt. Momenteel worden nieuwe kozijnen met geluidswerend glas en suskasten geplaatst in woningen aan de Vondellaan.

De nieuwe zuidelijke ringweg gaat op veel plekken in de stad de hoeveelheid verkeerslawaai verlagen. Vooral in het gebied vanaf de Hereweg tot de Europaweg, waar de zuidelijke ringweg onder de grond verdwijnt. Ook maatregelen als stil asfalt en geluidsschermen zorgen voor minder verkeerslawaai van de ringweg.

Maar dat is niet het hele verhaal. Het project heeft ook effect op het verkeer op de wegen in de stad. In sommige straten wordt het rustiger, in andere juist drukker. Waar het drukker wordt, neemt het verkeerslawaai toe. Dat is niet altijd op te lossen, bijvoorbeeld met de aanleg van stil asfalt.

Uit geluidsonderzoeken is gebleken dat bij 109 woningen de toename van het verkeersgeluid op de gevel hoger is dan wettelijk toegestaan. Na inpandig onderzoek bleek bij 93 van deze woningen het geluid binnenshuis te hoog. Bij deze woningen brengt Rijkswaterstaat geluidswerende maatregelen aan. Deze woningen staan in de Vondellaan, de Henriëtte Roland Holststraat, de Van Schendelstraat, de Van Leeuwenhoekstraat, de Helper Brink en de Hereweg.

Aan de Vondellaan gaat het om 62 portieketagewoningen, die in een periode van vier weken worden aangepakt. Aan de straatkant worden nieuwe kozijnen geplaatst met extra geluidswerend glas en suskasten (ventilatieroosters met een verhoogde geluidswering). De werkzaamheden zijn in september gestart. Bij elke woning is de klus binnen een dag geklaard.

Foto: Aanpak Ring Zuid