​ SP: “Coalitiepartijen beginnen eindelijk door te krijgen hoe groot overlast Ring Zuid is”

​ SP: “Coalitiepartijen beginnen eindelijk door te krijgen hoe groot overlast Ring Zuid is”

In de vergadering over de Aanpak Ring Zuid van afgelopen woensdag is bij coalitiepartijen  eindelijk doorgedrongen hoe groot de overlast en impact de bouwwerkzaamheden zijn voor omliggende bewoners is. De bewoners rondom de ring en de SP trekken al maanden aan de bel, maar de klachten zijn nauwelijks opgepakt door de gemeente.

Bewoners van de Ketwich Verschuurlaan, de Julianaweg, De Zaaijer en de Paterwoldseweg spraken in en toonden filmpjes om de grootte van de bouw- en verkeersoverlast kenbaar te maken. Raadsleden waren onder de indruk van de hoeveelheid overlast en stress die de bewoners ervaren.

SP-raadslid Wim Koks is verbaast over het late inzicht van de raad: 

“Sinds het voorjaar van 2020 kwamen de eerste klachten. Via het Dagblad, OOG TV, brieven aan raadsleden, van alles hebben bewoners uit de kast getrokken. Om de haverklap heeft de SP-fractie vragen gesteld. Telkens kregen we reacties als: ‘Waar gehakt wordt vallen spaanders. Het is even volhouden.'”

Helemaal schrijnend is het voorbeeld van de Zaaijer. Een groot bouwterrein grenst aan de achtertuintjes. Ronkende aggregaten, stampende machines en gigantische vrachtwagen zorgen voor jarenlange dieselvervuiling en parmante lawaaioverlast terwijl niet duidelijk is of de bouwvergunning legaal verleend is.

“20 gezinnen hebben september vorig jaar een bezwaarschrift ingediend. In november was de hoorzitting. De reactietijd heeft het gemeentebestuur allang overschreden. Nog even en de bewoners zijn een jaar verder. Als je het vertrouwen in de lokale overheid onderuit wilt halen moet je het zo doen.” Aldus Koks.

Koks is blij het college en de coalitiepartijen tot inkeer zijn gekomen, maar ziet de bui al wel hangen: “De verantwoordelijkheid wordt afgeschoven naar de aannemer.” 

Wethouder Broeksema gaf al aan dat de gemeente afhankelijk is van het Rijk en provincie omdat de gemeente niet het geld heeft om de problemen op te lossen. 

Koks hierover: “Deze problemen moeten nu opgelost worden. Dit duurt te lang, bewoners worden weggezet als zeuren en eerder aangereikte oplossingen helpen totaal niet. Over wie de rekening krijgt moet later maar beslist worden.”

Foto: SP Groningen