Geen ruimte voor andere mening tijdens Nacht van Filosofie?

Geen ruimte voor andere mening tijdens Nacht van Filosofie?

GRONINGEN – Filosofiestudenten en -docenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) willen de komst van professor Paul Cliteur blokkeren.

De hoogleraar is uitgenodigd om te spreken tijdens de Groningse Nacht van de Filosofie op 5 april, maar filosofiestudenten en -docenten vinden dat de hoogleraar geen podium moet krijgen. Cliteur is rechtsgeleerde, filosoof en publicist en wordt als controversieel gezien door zijn verbintenis met Forum voor Democratie.

Geschokkeerd

Martin Lenz, hoofd van de vakgroep Geschiedenis van de Filosofie, meent dat het bieden van een podium gelijk staat aan het ondersteunen van Cliteur’s standpunten. Hij noemt Cliteur een ‘propagandist’ en zegt geschokkeerd te zijn door het feit dat de filosoof is uitgenodigd. Lodi Nauta, decaan wijsbegeerte, stuurde afgelopen vrijdag de hele faculteit een e-mail om de zorgen te bespreken.

De programmeur van Studium Generale, Guus Termeer, zegt verontwaardigde reacties te hebben ontvangen van docenten en studenten, maar laat weten de intellectuele diversiteit te willen beschermen. “Het is belangrijk om mensen de kans te geven een vrije discussie te voeren,” aldus Termeer.

Paul Cliteur

Cliteur is een Nederlandse rechtsgeleerde, filosoof en publicist en lid van De Vrije Gedachte, een Nederlandse atheïstisch-humanistische vereniging van vrijdenkers. Hij was politiek betrokken als curator bij een denktank van de VVD, als lijstduwer bij de Partij voor de Dieren en als voorzitter van het Humanistisch Verbond. Momenteel is Cliteur verbonden aan Forum voor Democratie die onlangs de grootste partij in de Eerste Kamer werd. Ook in Groningen was de partij de grote winnaar.

Foto: Vera de Kok/Wikipedia