Schrikbarend miljoenentekort voor gemeente Groningen

Schrikbarend miljoenentekort voor gemeente Groningen

GRONINGEN – De gemeente Groningen kampt met een schrikbarend miljoenentekort, zo blijkt uit het financiële meerjarenbeeld 2020-2023.

Uit de cijfers die vandaag door het college van B&W gepresenteerd zijn, blijkt dat de gemeente komend jaar afstevent op een tekort van 6,6 miljoen euro. In 2022 loopt dit tekort op tot maar liefst 12,9 miljoen euro. Wethouder Paul de Rook zegt dat dit de komende jaren wel eens zou kunnen oplopen tot “tientallen miljoenen”. Door de ontwikkelingen moet er een herijking van de gemeentelijke budgetten plaats gaan vinden. Volgens de wethouder kan het niet anders dat “echt iedereen daar heel veel van gaat merken.”

Het tekort is onder andere het gevolg van ontwikkelingen waar de gemeente zelf geen invloed op heeft, zoals prijsstijgingen, hogere lonen en pensioenlasten en bezuinigingen van het Rijk. Echter kan niet aan de gedachte worden onttrokken dat de schuld niet slechts bij één partij ligt. Zo worden er ondanks de tekorten tientallen miljoenen geïnvesteerd in het opknappen van het stadhuis, de realisatie van Groninger Forum, het Oosterhamriktracé en de binnenstad.

Meerdere gemeenten in zwaar weer

Meerdere Groningse gemeenten verkeren momenteel financieel in zwaar weer. De gemeente Midden-Groningen komt dit jaar 800.000 euro te kort, wat mogelijk oploopt naar 3 miljoen euro in 2023. De gemeente Oldambt komt over het jaar 2018 meer dan 3 miljoen euro te kort en Het Hogeland, Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben ook miljoenen euro’s nodig om de tekorten in de jeugdzorg op te vangen.

Foto: Wikipedia