‘75% van smartphones raakt ooit beschadigd; oplossing blijkt simpel’

‘75% van smartphones raakt ooit beschadigd; oplossing blijkt simpel’

GRONINGEN – Uit een recent onderzoek van hoesjesdirect.nl onder smartphonegebruikers is gebleken dat bijna 75% van de ondervraagden weleens te maken heeft gehad met een beschadigde telefoon. Een groot deel daarvan laat zijn smartphone vervolgens repareren, maar daar zitten doorgaans hoge kosten aan vast. Anderen kopen zelfs een geheel nieuw toestel en sommigen doen helemaal niets aan de schade. Het voorkomen van schade en dus ook de vervelende gevolgen die daarbij komen kijken, blijkt echter hartstikke simpel.

Alle ondervraagden zijn onderverdeeld in twee groepen. Zo hadden we het net al over de bijna 75% van de ondervraagden die weleens te maken heeft gehad met een beschadigde smartphone (hierna: groep A). Daarnaast heeft ruim 25% van de ondervraagden nog nooit te maken gehad met een beschadigde smartphone (hierna: groep B). Op deze manier nemen we je graag mee langs alle interessante resultaten van het onderzoek.

Schade vooral het gevolg van eigen toedoen

Wat betreft de mogelijke oorzaken van de beschadigde smartphones toont het onderzoek duidelijk aan dat veruit de meeste beschadigingen komen door eigen toedoen. Zo liet meer dan 90% van groep A weten dat de schade het gevolg was van dagelijks gebruik of eigen onvoorzichtigheid. Verder legde nog eens 6% van deze groep de oorzaak van de schade aan hun smartphone neer bij een ander. Het gaat dus in ieder geval om oorzaken die stuk voor stuk bijna niet te voorkomen zijn.

Daarbij komt kijken dat een smartphone een fragiel apparaat is en boordevol hoogwaardige technologie zit. Daarnaast is het tegenwoordig een heus gebruiksvoorwerp en kunnen de meeste mensen niet meer zonder smartphone de dag doorkomen. Dat leidt logischerwijs tot meer kans op stoten en vallen van het toestel, waardoor beschadigingen ontstaan en kennelijk veel ook. Het is dus zeker niet gek dat de meeste schade wordt opgelopen tijdens het dagelijks gebruik en eigen onvoorzichtigheid of onvoorzichtigheid van een ander.

“Meeste schade het gevolg van dagelijks gebruik of eigen onvoorzichtigheid”

De 3 meest voorkomende soorten schade

Hiervoor zijn de meest voor de hand liggende oorzaken van beschadigde smartphones aan bod gekomen. Vervolgens zijn er uiteraard ook verschillende soorten schade waar men mee te maken kan krijgen. Uit het onderzoek is dan ook gebleken dat het om verschillende soorten beschadigingen ging, maar dat het met bijna 75% in de meeste gevallen ging om schade aan het scherm. Nu lag dit enigszins in de lijn der verwachting, aangezien het display van mobiele telefoons doorgaans ook het meest kwetsbare gedeelte is. Het is dus zeker niet gek dat het scherm de meeste schade oploopt, wat het onderzoek dus bevestigt. Vervolgens staat schade zoals deuken en krassen met bijna 20% op de tweede plek als het gaat om veelvoorkomende beschadigingen aan smartphones. Het gaat dan om deuken en krassen in bijvoorbeeld de achterkant of zijkanten van het toestel. Zeker de randen van smartphones krijgen veel te verduren, als ze bijvoorbeeld op de grond vallen.

Deze soorten schade hebben in de eerste plaats betrekking op de smartphone als fysiek toestel. Daarnaast kan de smartphone ook een dermate harde schok te verduren krijgen, dat daardoor zelfs de interne technologie beschadigd raakt. Als dat het geval is, dan zijn de gevolgen meestal een stuk groter. Behalve door zo een harde schok kunnen interne problemen ook het gevolg zijn van waterschade, wat toch nog bij ruim 6% van groep A het geval was. Hoewel smartphones steeds vaker als waterbestendig gepresenteerd worden, toont het onderzoek aan dat dit toch nog wel voor problemen kan zorgen.

Allerlei vervelende gevolgen

Beschadigde smartphones kunnen allerlei gevolgen met zich meebrengen, welke uiteraard afhankelijk zijn van het soort en de mate van de schade. Dat een beschadigde smartphone vervelende gevolgen heeft, staat wel vast. Zo heeft maar liefst meer dan 55% van groep A direct dan wel op een later moment hun smartphone laten repareren. Dit brengt hoge reparatiekosten met zich mee. De schade was voor ruim 20% van groep A zelfs zo erg dat de telefoon helemaal is weggedaan. In dergelijke gevallen ligt het voor de hand een geheel nieuwe smartphone te moeten kopen, waardoor de kosten logischerwijs nog hoger oplopen. Het mag duidelijk zijn dat een beschadigde smartphone vooral voor vervelende kosten zorgt, tenzij je er net zoals bijna 20% van de groep met schade simpelweg niets aan doet en met een beschadigde smartphone blijft rondlopen.

Wat in het kader van het voorgaande erg opvallend is, is dat het overgrote deel van groep A nog het meeste baalt van het feit dat hun telefoon er door de schade lelijk uitziet. Het gaat hier namelijk om bijna 40% van de gehele groep. Dit wordt gevolgd door het niet meer goed kunnen gebruiken van het toestel en pas daarna worden de hoge (reparatie)kosten als vervelend ervaren. Met andere woorden toont het onderzoek dus aan dat men het uiterlijk van hun smartphone het meest belangrijk vindt.

Verder toont het onderzoek nog aan dat beschadigde smartphones ook indirecte gevolgen met zich meebrengen. Bijna alle ondervraagden in groep A geven in de eerste plaats namelijk aan voortaan voorzichtiger om te gaan met hun telefoon. Deze verandering in gedrag uit zich dus met name in het voorzichtiger omgaan met het toestel, maar ook door het gaan gebruiken van een telefoonhoesje of screenprotector, als dat nog niet het geval was.

Toch is het opmerkelijk dat de hoge (reparatie)kosten voor velen zo laag op de ladder staan. Zeker als er nog helemaal geen beschermende accessoires worden gebruikt, want dan is de kans op hoge kosten bij schade alleen maar nog groter. Bovendien is zowel een telefoonhoes als screenprotector al te verkrijgen voor slechts € 10,00 per stuk, terwijl je bijvoorbeeld voor het repareren van het display van je smartphone al gauw meer dan € 100,00 moet neerleggen. Om het nog maar niet te hebben over het moeten aanschaffen van een compleet nieuw toestel.

Geen schade?

Tot nu toe is er vooral ingezoomd op groep A en dus de ondervraagden die weleens te maken heeft gehad met een beschadigde smartphone. Als we nu inzoomen op groep B, dan toont het onderzoek echter nog een paar interessante resultaten. Zo blijkt namelijk dat in bijna 90% van deze gevallen reeds een telefoonhoesje werd gebruikt, waardoor kennelijk beschadigingen zijn voorkomen. Dit is ook niet zo gek, aangezien een smartphonehoesje schokken en stoten voor de smartphone opvangt. Op die manier is het toestel optimaal beschermd tegen dagelijks gebruik en eigen onvoorzichtigheid dan wel onvoorzichtigheid van een ander, wat volgens het onderzoek de meest voor de hand liggende oorzaak van een beschadigde smartphone blijkt te zijn.

Daarnaast laat meer dan 80% van deze groep weten hun smartphone te laten repareren of zelfs helemaal weg te doen, indien er toch sprake zou zijn van enige schade. Dat slechts iets meer dan 8% helemaal niets aan een beschadigde smartphone zou doen, toont ook wel aan hoe onwenselijk een kapot toestel is en hoeveel meerwaarde een telefoon hoesje dus heeft.

“90% van groep B gebruikte reeds een telefoonhoesje”

Conclusie

We kunnen wel stellen dat het onderzoek onder meer heeft aangetoond dat de beschadigingen aan smartphones met name het gevolg zijn van dagelijks gebruik of eigen onvoorzichtigheid of onvoorzichtigheid van een ander. Daarnaast vindt men het feit dat hun smartphone er door de schade niet meer mooi uitziet nog het meest vervelend. Vooral dit laatste is vrij opmerkelijk, omdat beschadigde smartphones vooral ook voor hoge kosten zorgen. Dit lijkt de meeste ondervraagden toch minder te interesseren dan het voorkomen van schade aan hun smartphone.

Het feit dat beschadigde smartphones met name het gevolg zijn van dagelijks gebruik en onvoorzichtigheid, laat ook zien dat het risico haast niet uit te sluiten is. Met andere woorden kan dus gesteld worden dat een beschadigde smartphone eerder regel dan uitzondering is.

Aan de andere kant bewijst ruim 25% van alle ondervraagden dat het wel degelijk mogelijk is een smartphone helemaal intact te houden. Alleen dan moet er wel gebruik worden gemaakt van een beschermend telefoonhoesje, die de schokken en stoten voor de smartphone opvangt. Dit bleek in bijna alle gevallen namelijk aan de orde. Voor de mensen die het uiterlijk van hun smartphone het meest belangrijk vinden, bieden transparante telefoonhoesjes een ideale uitkomst. Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat mocht je een beschadigde smartphone willen voorkomen, een telefoonhoesje de enige oplossing blijkt.

Foto: RR Commerce Nederland B.V.