‘Aantal opleggers en aanhangwagens nam vorig jaar toe’

‘Aantal opleggers en aanhangwagens nam vorig jaar toe’

GRONINGEN – Het afgelopen jaar was een goed jaar voor de registratie van aanhangwagens en trailers. Dat blijkt uit cijfers van databureau VWE en RAI CarrosserieNL.

Hoewel de registratie van zware aanhangwagens vorig jaar met -7 procent lichtelijk daalde tot 939 stuks, groeide het aantal registraties van lichte aanhangwagens in 2021 met maar liefst 13 procent tot 27.167 stuks (daarbij kun je denken aan zowel een dichte aanhanger als een remork aanhangwagen). En ook het aantal registraties van trailers maakte vorig jaar een grote groei door: er werden maar liefst 39 procent meer opleggers geregistreerd dan het jaar ervoor.

Lichte en zware aanhangers

De registraties van lichte aanhangwagens neemt bovendien al een aantal jaren toe. Van 2019 tot 2020 groeide het aantal lichte aanhangers reeds met 3 procent. Zodoende lijkt de branche op het eerste ogenblik weinig tot geen last te hebben van de coronacrisis. Toch tonen de cijfers van zware aanhangers (3.500+ kg) een meer wisselend beeld. Dat segment schommelt namelijk al jaren tussen de 900 en 1.100 registraties per jaar, met uitschieters naar zowel boven en beneden.

Wereldwijd meer containers

Doordat investeringen vanwege de coronacrisis aanvankelijk werden uitgesteld, lag de productie van opleggers in 2020 lager dan de jaren ervoor. Daarentegen groeide de vraag wereldwijd juist enorm. Hierdoor is de markt voor containers in 2021 bijna verdubbeld van 1.879 geregistreerde containers ten opzichte van 936 stuks in 2020. Dat is iets minder dan 2019, toen er 1.962 containercarriers werden geregistreerd. De branche heeft in 2021 dus een flinke inhaalslag gemaakt vergeleken met 2020.

Huif en gesloten opbouw

Er werden vorig jaar eveneens meer zeilwagens (huifopbouw) en opleggers met een gesloten opbouw afgezet. Qua huifopbouw groeide dit aantal naar 4.342 vergeleken met 2.853 in het jaar ervoor. Dat is een stijging van maar liefst 52 procent. Voor de gesloten opbouw lag deze groei zelfs op 53 procent. De gesloten opleggers komen het meeste voor en worden ingezet voor de transport van allerlei soorten goederen door heel Europa.

Registraties in januari 2022

De stijging in registraties van opleggers blijkt ook dit jaar door te zetten. In januari 2022 lag het aantal registraties 33 procent hoger dan in dezelfde maand van 2021. De groei in het aantal registraties van lichte aanhangers lijkt zich echter te hebben gestabiliseerd. Daarentegen kwam het aantal registraties van zware aanhangers juist hoger uit dan vorig jaar. Al met al zijn aanhangwagens en opleggers dus nog steeds populair.

Zelf een aanhanger kopen?

Wie zelf een aanhanger wil kopen kan daarvoor terecht bij allerlei aanbieders, zoals Konag en HAPERT. Huren kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld bij de welbekende Pak ‘n Bak die bij de tankstations staan. Het voordeel van een aanhanger kopen is dat je in verhouding goedkoper uit bent en de aanhanger op elk willekeurig moment kunt gebruiken. Bij HAPERT hebben ze naar eigen zeggen de sterkste aanhangwagens in de gewichtsklasse tot 3.500 kilogram. 

Foto: freekkorremans/Pixabay