E-sigaretten met smaakjes vanaf 1 juli 2022 verboden

E-sigaretten met smaakjes vanaf 1 juli 2022 verboden

GRONINGEN – Vanaf 1 juli 2022 komt er een einde aan e-sigaretten met smaakjes. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De staatssecretaris reageert met de maatregel op nieuwe inzichten over e-sigaretten van het Trimbos Instituut, het landelijk Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Het instituut heeft namelijk geconcludeerd dat de e-sigaret minder onschuldig is dan voorheen gedacht. Er blijkt steeds meer wetenschappelijk bewijs te zijn over de schadelijkheid, verslavendheid en aantrekkelijkheid van de elektronische sigaret. Volgens Trimbos is de Nederlandse volksgezondheid daarom het meest gebaat bij ontmoediging. Het gebruik van de e-sigaret zou volgens het instituut beperkt moeten worden tot alleen de groep rokers die het echt niet lukt om te stoppen met roken aan de hand van de andere hulpmiddelen.

E-sigaret populair onder jongeren

De e-sigaret is op dit moment vooral populair onder jongeren. Uit cijfers van het Trimbos Instituut blijkt dat 27,5 procent van de scholieren tussen 12 en 16 jaar in 2017 ooit een e-sigaret heeft gebruikt. Van de mbo- en hbo-studenten tussen de 16 en 18 jaar ligt dit op 44 procent. De populariteit komt met name door de smaakjes die aan een e-sigaret kunnen worden toegevoegd, zo blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierbij kun je denken aan smaken zoals appeltaart, aardbeien, hazelnootpasta, piña colada, winegum, mango en mojito. Het verbod op de smaakjes moet e-sigaretten volgens staatssecretaris Blokhuis minder aantrekkelijk maken voor deze doelgroep.

“Er wordt door allerlei organisaties heel hard gewerkt om beginnen met roken moeilijker te maken en stoppen makkelijker”, vertelt de staatssecretaris. “Dat is ook hard nodig, want het blijft onacceptabel dat er jaarlijks 20.000 mensen in ons land sterven aan de gevolgen van roken en dagelijks zo’n 75 kinderen beginnen met roken. De nieuwe inzichten bevestigen dat de rookvrije generatie die er aankomt ook een e-sigaretvrije generatie moet zijn. Voor e-sigaretten met allerlei verleidelijke, exotische smaakjes is daarin geen plaats.”

E-sigaret blijkt opstap naar roken

Daarnaast komen er steeds meer signalen dat het gebruik van een e-sigaret bij jongeren een opstap is naar het roken van gewone sigaretten. Het kabinet komt daarom met nieuwe regelgeving die het vanaf 1 juli 2022 niet meer mogelijk maakt om smaakstoffen aan de vloeistoffen van een elektronische sigaret toe te voegen. E-sigaretten met tabakssmaken blijven wel te koop, zodat rokers de e-sigaret als alternatief kunnen blijven gebruiken voor de gewone sigaret of bij een stoppoging. Voor sommige mensen is een e-sigaret namelijk een effectief hulpmiddel om te stoppen met roken. Volgens het RIVM gebruiken mensen e-sigaretten met nicotine vaak als hulpmiddel om te stoppen met roken, maar blijven de meeste gebruikers van een e-sigaret echter ook tabak roken.

Rookvrije generatie in 2040

Het verbod op smaakjes bij elektronische sigaretten staat in lijn met het Nationaal Preventieakkoord, waarin is afgesproken om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. “Om dat te bereiken moeten we nu doen wat we kunnen om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen opgroeien in een rook- en tabaksvrije omgeving”, aldus staatssecretaris Blokhuis. “En die omgeving moet ook zoveel mogelijk vrij zijn van nieuwe tabaks- en aanverwante producten zoals e-sigaretten met verschillende smaken. Want juist jongeren beginnen sneller met het gebruik van de e-sigaret door deze exotische smaakjes. Daarom maken we daar een einde aan.”

De staatssecretaris is tevreden met de voortgang van de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord en de betrokkenheid van meer dan 70 deelnemende organisaties. Op hetzelfde moment zegt Blokhuis zich ervan bewust te zijn dat de ambities en de doelen met de afgesproken maatregelen waarschijnlijk niet worden gehaald zoals het RIVM eerder in 2018 concludeerde. Daarom blijft Blokhuis zich ook inzetten voor aanvullende maatregelen en voert hij gesprekken met artsen, experts, sporters en gemeenten. Daarnaast onderzoekt het RIVM welke effectieve maatregelen die nog niet (of onvoldoende) in het preventieakkoord zijn opgenomen, substantieel kunnen bijdragen aan het behalen van de doelen en ambities.

Wetswijziging verhittingsapparaten en accijns

Daarbij kan worden gedacht aan het aan banden leggen van verhittingsapparaten voor tabak, zoals de IQOS. Zulke apparaten worden nu nog gebruikt als alternatief voor roken waarbij tabak wordt verwarmd in plaats van verbrand. Via een wijziging in de wet gaan voor dit soort apparaten dezelfde regels gelden als andere rookwaren, zoals sigaretten. Dat houdt in dat er direct een reclameverbod wordt ingesteld en dat er onder andere een leeftijdsgrens en een verbod op uitstallen wordt geïntroduceerd. Bovendien wordt er door het kabinet ingezet op de invoering van accijnzen op nieuwe rookproducten, zoals e-sigaretten, in het kader van lopende Europese herziening van de accijnzen op tabak.

Foto: sarahjohnson1/Pixabay