Een VCA-cursus in de buurt

Een VCA-cursus in de buurt

TEN POST – Als aan mensen gevraagd wordt of zij veiligheid belangrijk vinden, zullen ze waarschijnlijk altijd met ‘ja’ antwoorden. Niemand zal zeggen dat hij veiligheid niet belangrijk vindt. Ook snapt iedereen dat veiligheid op de werkvloer belangrijk is. Toch betekent dit niet dat iedereen veilig werkt of weet hoe hij veilig moet werken. Hier valt nog een grote slag te behalen.

Volgens de Inspectie SZW zijn in 2019 wel 4474 arbeidsongevallen gemeld en dit is in vergelijking met de jaren ervoor alleen maar toegenomen. De Inspectie SZW gaf begin dit jaar aan dat bewustwording een belangrijke stap is in het verlagen van het aantal bedrijfsongevallen. Bewustwording van wat de gevaren zijn. In de VCA-cursus van in1keerVCA.nl wordt hier veel aandacht aan besteed en wordt ook ingegaan op hoe deze gevaren voorkomen kunnen worden en hoe gehandeld moet worden in gevaarlijke situaties.

VCA

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Door een VCA-cursus te volgen en daarna een examen te maken, kan iedereen een VCA-diploma behalen. Met dit diploma kunnen aannemers én werknemers aantonen dat zij met kennis van de risico’s en regels op een veilige, gezonde en milieubewuste manier kunnen werken.

Er zijn verschillende soorten VCA-diploma’s: VCA-VOL, VCA-Basis en VCU-VIL. Welk diploma iemand nodig heeft, hangt af van welk beroep hij uitoefent en hoeveel verantwoordelijkheden hij heeft. VCA-VOL is voor leidinggevenden en zzp’ers. VCA-Basis is voor werknemers die geen leidinggevende functie hebben. Als laatste is er VCU-VIL, dit is voor werknemers van uitzendbureaus, intercedenten, voor wie het ook belangrijk is om inzicht te hebben in de geldende veiligheidsregels en hoe deze toegepast moeten en kunnen worden.

De cursus

Om de theorie onder de knie te krijgen, kan een VCA-cursus gevolgd worden. Deze cursus wordt door in1keerVCA.nl op verschillende cursuslocaties door het hele land aangeboden, natuurlijk ook in Groningen. Er is een cursuslocatie in Ten Post en daarnaast zijn er verschillende examenlocaties in de buurt.

Het is ook mogelijk om een incompany-cursus te volgen, bijvoorbeeld als de trainingslocatie van in1keerVCA.nl te ver uit de buurt is. Bij een incompany-cursus komt een instructeur naar de locatie van een bedrijf toe om daar de cursus te geven. Aan het einde van de dag komt een examinator het examen afnemen. De instructeur neemt alle benodigde spullen mee; het enige waar het bedrijf voor hoeft te zorgen zijn een geschikte cursusruimte, tafels, een internetverbinding en eventueel een lunch. Aan het einde van de dag kunnen dan alle cursisten slagen voor hun examen VCA!

in1keerVCA.nl
Anthonie Fokkerstraat 45B
3772 MP Barneveld

Foto: ZeeChow/Pixabay