‘Gezonde kinderen vaccineren tegen corona, waarom?’

‘Gezonde kinderen vaccineren tegen corona, waarom?’

GRONINGEN – De Stichting Artsen Covid Collectief is bezorgd over het toestaan van kindervaccinaties en start een informatiecampagne voor ouders.

Vanaf dinsdag 18 januari 2022 vielen de eerste prikuitnodigingen bij ouders van gezonde kinderen van 5 tot en met 11 jaar op de deurmat. De overheid heeft het advies van de Gezondheidsraad overgenomen om het coronavaccin voor deze kinderen beschikbaar te stellen: de voordelen van vaccineren zouden opwegen tegen de nadelen. Het Artsen Collectief komt tot een andere conclusie, want een kind heeft immers nog een heel leven voor zich.

Informatiecampagne

Eenmaal de prik gezet, kun je het nooit meer ongedaan maken. Daarom is het Artsen Collectief gestart met de informatiecampagne ‘Gezonde kinderen vaccineren tegen corona. Waarom eigenlijk?’ De artsen geven ouders via een online brochure op artsencollectief.nl/waarom acht overwegingen mee die hen kunnen helpen bij het nemen van een wezenlijk besluit zoals dit.

“Het coronavirus is ongevaarlijk voor jonge kinderen”, stelt Rianne Toenhake, één van de jeugdartsen die betrokken is bij het Artsen Collectief. “De meeste Nederlandse kinderen onder de 12 jaar hebben ook al corona gehad. Dat is mooi, want ze beschikken daardoor over langdurige immuniteit. Dat is het beste vaccin wat ze kunnen krijgen.“

Onbekende effecten 

In tegenstelling tot de vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma zijn de huidige corona-mRNA-vaccins gebaseerd op een technologie die nooit eerder is toegepast voor vaccinaties. De 2.200 kinderen van 5 t/m 11 jaar die deelnamen aan de zogeheten registratietrial voor dit vaccin, zijn slechts twee maanden gevolgd. Welke bijwerkingen er kunnen optreden na één, twee of vijf jaar is dus onbekend. Wetenschappers waarschuwen hiervoor.

“Wat we wél weten is dat de kans op overlijden of opname door het RS-virus of influenza bij kinderen minstens tien keer zo hoog is als bij corona”, vertelt Toenhake. “Waarom dan kinderen nu vaccineren voor een minder schadelijk virus, en hun kwetsbare immuunsysteem hieraan blootstellen terwijl we de langeretermijneffecten (meer dan een aantal maanden) nog niet kennen?”

‘Bij twijfel, niet doen’

“Als jeugdarts deel ik de zorgen van het Artsen Collectief. Wij vinden het belangrijk om het zogeheten ‘voorzorgprincipe’ toe te passen: bij twijfel, niet doen. Wat niet vergeten mag worden is dat de zeer kleine groep kinderen die met Covid-19 in het ziekenhuis kwam, voor het overgrote deel ernstige onderliggende ziektes had. Gericht beschermen is goed, maar álle kinderen hieraan blootstellen, met redenen bij ouders zoals bijvoorbeeld ‘op vakantie willen’, vinden wij medisch en ethisch onverantwoord”, aldus Toenhake.

In de informatiebrochure van het Artsen Collectief lees je over het medische feit dat kinderen geen ‘verspreiders’ zijn van het coronavirus. Ze steken volwassenen nauwelijks aan. Jonge kinderen als ‘immunologisch schild’ gebruiken om kwetsbare volwassenen te beschermen is onethisch en in strijd met het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Bovendien weten we inmiddels dat vaccins op de verspreiding van het virus weinig effect hebben aangezien gevaccineerden het virus net zo goed door kunnen geven.

Daarnaast benadrukken de artsen dat het argument van de prik als optie om schoolsluitingen tegen te gaan niet deugt. Schoolsluitingen zijn bewezen schadelijk. Het lijkt ons onjuist om daar een vaccin voor in te zetten dat een ‘tijdelijke en voorwaardelijke toelating’ kreeg van het EMA (Europees Geneesmiddelenagentschap) en dat voor het individu onnodig is.

Nimmer schaden, bij twijfel niet doen

“We zijn als artsen van het Artsen Collectief niet tegen vaccineren”, zegt Toenhake. “We kennen de gunstige effecten van het Rijksvaccinatieprogramma uit eigen ervaring. Als artsen hebben wij ons echter te houden aan twee belangrijke principes: primum non nocere (nimmer schaden) en in dubio abstine (bij twijfel: niet doen). Daarom zeggen we ‘Denk goed na voordat je kinderen onderwerpt aan een nieuwe medische techniek met grotendeels onbekende gevolgen’. We hopen dat de brochure ouders ondersteunt in het nemen van een besluit.“

Stichting Artsen Covid Collectief

De Stichting Artsen Covid Collectief is de grootste onafhankelijke organisatie van artsen en medisch professionals die zich uitspreekt over het huidige Covid-19-beleid. Ze pleiten voor een risicogestuurd beleid met maatregelen tegen corona met zo min mogelijk nevenschade, waarbij gezondheid wordt gestimuleerd en waarin (keuze)vrijheid en zelfbeschikkingsrecht voorop staan.

Foto: estableman/Pixabay