Hoe zit het met de vliegtax?

Hoe zit het met de vliegtax?

GRONINGEN – In de afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de komst van de vliegtax. Sinds 1 januari 2021 is de maatregel toch echt ingevoerd. De belasting bedroeg in 2021 €7,85 per passagier maar moet in 2023 flink omhoog, zo blijkt uit het laatste regeerakkoord. Vervelend nieuws voor reizigers en de luchtvaart, maar broodnodig voor het terugdringen van de CO2-uitstoot.

De verhoging van de belasting op het vliegen is naar verwachting een verdubbeling van huidig geldende tarieven. Gemiddeld genomen praat men dus over vijftien euro extra over vluchten binnen Europa of tot 2.500 kilometer.

Waarom is de vliegtax ingevoerd?

Bijna dertig jaar geleden werd in Rio de Janeiro het klimaatverdrag samengesteld, met als doelstelling het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in onze atmosfeer. Hierbij moest de gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat worden voorkomen. Een aantal jaren later bleken deze afspraken niet toereikend en moesten de zeilen worden bijgezet. Dit kreeg vorm in het Kyotoprotocol van 1997 en het, inmiddels bekendere, Parijs-akkoord van 2015.

In 2018 maakte Nederland het ontwerp voor een Nederlands klimaatakkoord. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de CO2-uitstoot van ons land wordt gehalveerd ten opzichte van 1990. Een enorme uitdaging van ongekende proporties. Het leidde dan ook tot veel kritiek toen men erachter kwam dat er weinig tot niks werd gezegd over de Nederlandse luchtvaart in dit akkoord. Uiteindelijk is er toch gehoor gegeven aan de kritiek in de vorm van de vliegtax. Deze belasting moet er onder andere voor zorgen dat schonere alternatieven, zoals de trein, ten opzichte van kortere vluchten aantrekkelijker zijn.

Een goed plan?

Gezien de beoogde doelen in het Nederlands akkoord een flinke uitdaging vormen, moet er goed worden nagedacht over de fronten waar men de uitstoot kan reduceren. Gezien het feit dat vliegen een van de vervuilendste manieren is van vervoer, lijkt dit een logische stap. Verschillende politieke partijen, zoals GroenLinks en D66 vinden dan ook dat vervuilende luchtvaart niet gratis kan zijn. Ook omdat een wegenbelasting en een belasting voor de bus of trein de normaalste zaak van de wereld is. Een vliegtax is een manier om de uitstoot te compenseren. Met dat geld kan er worden geïnvesteerd in de verduurzaming van de luchtvaart.

De details van de verhoogde vliegtax van 2023 moeten nog blijken, maar de kans is groot dat deze er daadwerkelijk komt.

Foto: juno1412/Pixabay