Letselschade verhalen na een bedrijfsongeval

Letselschade verhalen na een bedrijfsongeval

GRONINGEN – Volgens een in juli 2021 uitgebracht rapport van de Inspectie SZW zijn er in 2020 bij haar organisatie 3655 bedrijfsongevallen gemeld.

Het gaat dan om bedrijfsongevallen waarbij de werkgever verplicht is om melding bij de arbeidsinspecteur te maken. Dit is het geval indien:

  • Er een ziekenhuisopname is geweest.
  • Bij blijvend letsel.

Het werkelijk aantal bedrijfsongevallen ligt veel hoger. Het komt immers niet veel voor dat een letselschadeslachtoffer na een ongeval op het werk in het ziekenhuis moet worden opgenomen of dat er sprake is van blijvend letsel. Dit neemt echter niet weg dat bij een bedrijfsongeval dat niet gemeld moet worden geen letselschade opgelopen wordt. Dit is wel degelijk het geval!

Het aantal gemelde bedrijfsongevallen is overigens aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. Dit is het gevolg van het coronavirus. Veel mensen werkte thuis en bijvoorbeeld de horeca was volledig stil komen te liggen. Hierdoor waren er ook minder arbeidsongevallen.

Letsel als gevolg van een bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval kan het gaan om licht en zwaar letsel. Van licht letsel wordt gesproken als er kort durende klachten en beperkingen zijn als gevolg van het arbeidsongeval. Vaak is er echter sprake van zwaar letsel. De meeste bedrijfsongevallen met zwaar letsel zien wij bij een ongeval op de bouw, een aanrijding met een heftruck of letsel door een gebrekkige machine. Het gaat dan vaak om breuken, amputaties, hersenletsel of zelfs een dwarslaesie.

Letselschade verhalen na een bedrijfsongeval

Indien er sprake is van letsel opgelopen tijdens een bedrijfsongeval, dan is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. Op de werkgever rust namelijk een zware zorgplicht. Deze is geregeld in artikel 7: 658 van het Burgerlijk Wetboek. Dit wetsartikel legt een verplichting op de werkgever om ervoor te zorgen dat zijn medewerker veilig zijn of haar werk kan doen. Dit betekent onder andere dat de werkgever er voor moet zorgen dat machines veilig zijn, dan er voldoende (schriftelijke) instructies zijn gegeven hoe het werk uit te voeren en dat de werkgever toezicht op het werk houdt.

Voldoet de werkgever niet aan zijn zware zorgplicht, dan is hij aansprakelijk voor alle schade die de medewerker lijdt. Dit is alleen anders bij opzet van de medewerker of aan opzet grenzende roekeloosheid. Hiervan is in de praktijk bijna nooit sprake. Ook bij onvoorzichtigheid van de medewerker is de werkgever daarom in de regel aansprakelijk.

Welke letselschade wordt vergoed bij een bedrijfsongeval?

In het geval van een bedrijfsongeval dient alle letselschade door de werkgever vergoed te worden. Werkgevers zijn meestal verzekerd tegen aansprakelijkheid als gevolg van ongevallen op het werk. De letselschade verzekeraar betaalt dan ook in de regel de letselschade van de medewerker.

Letselschade bestaat uit materiële schade en immateriële schade, beter bekend als letselschade. Dit is een vergoeding voor pijnklachten, angstklachten die door het bedrijfsongeval ontstaan en psychische klachten. Hiervoor wordt vaak een letselschade advocaat in de arm genomen.

Materiële schade bestaat uit alle kosten na een arbeidsongeval en inkomensschade. Hiervan is sprake als de medewerker bij het bedrijfsongeval dermate gewond raakt dat hij of zij arbeidsongeschikt raakt. De werkgever dient dan volgens de wet het 1e jaar het eerste jaar het salaris volledig door te betalen en tijdens het 2e ziektejaar 70% van het salaris.

Foto: Mikhail Nilov/Pexels