‘Steeds meer jongeren hebben mentale problemen’

‘Steeds meer jongeren hebben mentale problemen’

GRONINGEN – Steeds meer jongeren hebben mentale problemen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van United Nations Children’s Fund (UNICEF).

Uit het onderzoek The State of the World’s Children 2021; On My Mind blijkt dat één op de 7 jongeren psychische problemen heeft. Het rapport gaat over het mentale welzijn van kinderen en jongeren van over de hele wereld. Mentaal welzijn is volgens het kinderfonds geen luxe, maar een essentiële factor om gezond op te groeien. De organisatie vindt het daarom schokkend om te zien dat zelfdoding wereldwijd op dit moment doodsoorzaak nummer 5 is onder 15 tot 19-jarigen. In West-Europa staat dit zelfs op de tweede plek van doodsoorzaken.

Aandacht vergroten 

UNICEF vraagt daarom aandacht voor de verbeteringen van de mentale gezondheid onder kinderen en jongeren. Onderdeel van een goede mentale gezondheid blijkt het hebben van een positieve mindset. Uit een onderzoek van Carol Dweck, professor in de sociale en cognitieve psychologie aan de Universiteit van Stanford, werd duidelijk dat mensen met een zogenoemde vaste mindset zich depressiever voelen wanneer er negatieve gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Maar wat is mindset precies? In het kort is dat de denkstijl, mentaliteit en overtuiging die invloed heeft op je eigen gedachten, gevoelens en gedragingen.

Verschillende factoren

Op de meeste plekken in de wereld worden psychische problemen gezien als een biologisch of medisch probleem dat op zichzelf staat. Maar uit het onderzoek van UNICEF blijkt het eerder een samenloop te zijn van verschillende factoren in de ontwikkeling van kinderen en jongeren, zoals culturele normen, sociale waarden en verwachtingen en de mindset die ze over zichzelf hebben. Persoonlijke ervaringen van anderen en inzichten voor een gezond en gelukkig leven op platformen zoals Mind Setters en Platform Mindset zouden daarbij kunnen helpen. De directe wereld om een kind heen is namelijk van invloed op iemand zijn of haar geestelijke gezondheid.

Meer onderzoek nodig

Sinds de coronamaatregelen en de gevolgen daarvan, waaronder harde lockdowns, het sociale isolement en economische onzekerheid, lijken depressieve gevoelens, stress, angst en gedragsproblemen toe te nemen. Tegelijkertijd is er echter nog veel onbekend over mentale gezondheid van tieners. Daarom zou er volgens UNICEF meer onderzoek moeten worden gedaan om inzicht te krijgen in deze problematiek. Bovendien zouden er vooroordelen en taboes doorbroken moeten worden. UNICEF roept daarom op om te investeren in de geestelijke gezondheid, niet alleen in de in gezondheidszorg maar in alle sectoren.

Foto: 1388843/Pixabay