‘Stijgende vraag naar bedrijfsbeveiliging na thuiswerkadvies’

‘Stijgende vraag naar bedrijfsbeveiliging na thuiswerkadvies’

GRONINGEN – Het thuiswerkadvies heeft geleid tot een stijgende vraag naar bedrijfsbeveiliging. Dat blijkt uit navraag bij beveiligingsbedrijf FSS Security.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is het aantal inbraken in woningen sinds april 2020 aanzienlijk gedaald, maar vanaf juni 2021 steeg het aantal woninginbraken echter weer. Deze verandering in aantallen lijkt voor een deel te kunnen worden toegewezen aan de coronapandemie. De maand april van vorig jaar valt namelijk samen met het begin van de pandemie, terwijl in juni 2021 de coronamaatregelen werden versoepeld.

Thuiswerkadvies 

Zodra de coronamaatregelen strenger worden en we geadviseerd (of zelfs verplicht) worden thuis te werken, lijkt de kans op woninginbraak weer wat te dalen. Iedereen is immers meer thuis en de kans om als inbreker gesnapt te worden is daardoor een behoorlijk stuk groter. Het aantal woninginbraken lijkt dus mede afhankelijk te zijn van het advies tot thuiswerken. Maar deze positieve daling in woninginbraken geldt helaas niet voor bedrijfspanden.

Bedrijfspanden

Hoe meer we thuiswerken, hoe minder mensen er aanwezig zijn in een bedrijfspand. Dat maakt het voor inbrekers aantrekkelijker om daar in te breken. Bovendien liggen bedrijfspanden vaak op industrieterreinen, waardoor er weinig tot geen omwonenden zijn. Hierdoor zijn deze panden over het algemeen makkelijkere doelwitten voor hen die kwade wil hebben. Ook zijn er vaak veel waardevolle spullen in bedrijfspanden te vinden, zoals dure apparatuur.

Beveiliging

Op dit moment geldt het advies om zo veel mogelijk thuis te werken. Dus wanneer werknemers normaal gesproken in een bedrijfspand of op kantoor zouden werken, werken zij nu voornamelijk thuis. Daarom is het nu wellicht belangrijker dan ooit om een winkel of pand goed te laten beveiligen. Er wordt volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) namelijk nog altijd bij 40 procent van de ondernemers ingebroken.

En hoewel dat behoorlijk hoog klinkt, is er over het algemeen wel een dalende trend te zien in inbraken bij bedrijven. Deze daling op langere termijn is te wijten aan het feit dat steeds meer bedrijven hun pand goed beveiligen, aldus het CCV. Hierdoor wordt het inbrekers een stuk lastiger gemaakt om in te breken. Daarnaast heeft een aantal ondernemers en freelancers tegenwoordig een flexibele werkplek, waardoor er in zogenoemde shared spaces minder te halen valt voor inbrekers.

Motivatie

Toch blijft het belangrijk om je eigendommen vandaag de dag goed te beschermen. Doordat de maatregelen op dit moment weer wat strenger zijn, zullen meer mensen thuiswerken. Dit kan voor inbrekers een motivatie zijn om zich op bedrijfspanden te richten. Twijfel je of jouw winkel of bedrijfspand goed genoeg beveiligd is? Of wil je het goed laten beveiligen? Dan is het aan te raden om dit zo snel mogelijk te doen. Uiteraard kan een verzekering daarbij ook goed van pas komen.

Foto: FrankMagdelyns/Pixabay