Wat is een broodfonds en is het handig voor jou als zzp’er?

Wat is een broodfonds en is het handig voor jou als zzp’er?

GRONINGEN – Als je als zzp’er arbeidsongeschikt raakt, werkt het allemaal net wat anders dan wanneer je werknemer bij een bedrijf bent.

Wie te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid, sluit daarvoor normaal gesproken een arbeidsongeschiktheidsverzekering af (AOV). Je ontvangt dan een maandelijkse uitkering van maximaal 1.650 euro bruto per maand, met een maximale premie van 220 euro bruto per maand. Je kan je als zzp’er echter ook op een andere manier laten verzekeren van een inkomen als je niet in staat bent om te werken, namelijk via een zogenoemd broodfonds.

Wat is een broodfonds?

Een broodfonds bestaat uit een groep van twintig tot vijftig ondernemers die iedere maand een bedrag opzij zetten op hun eigen broodfondsrekening. Mocht het daarna voorkomen dat één van de ondernemers voor langere periode arbeidsongeschikt is, maken de overige ondernemers uit het broodfonds maandelijks een bepaald bedrag van hun broodfondsrekening over naar deze ondernemer. Zo zorgt het broodfonds ervoor dat iedereen in zekere zin verzekerd is.

Vertrouwen staat op één

Voor het vormen van een broodfonds staat vertrouwen in elkaar op nummer één. Je moet namelijk (een deel van) je eigen opzij gelegde geld afstaan aan de ondernemer die arbeidsongeschikt is. Bovendien moet je erop vertrouwen dat de ondernemer eerlijk is over zijn of haar (gezondheids)toestand. Het voordeel aan een broodfonds is echter dat een ondernemer zich niet zomaar kan aanmelden. Doordat vertrouwen in elkaar zo belangrijk is, kun je alleen lid worden van een bestaand broodfonds wanneer je door een bestaand lid wordt geïntroduceerd.

Voordelen van een broodfonds

Het aansluiten bij een broodfonds heeft veel voordelen ten opzichte van je aanmelden voor een AOV. Ten eerste is de inleg voor een broodfonds erg betaalbaar; namelijk tussen de dertig en de honderd euro per maand. Dit is goedkoper dan de AOV, waarvoor je maandelijks een hogere premie betaalt. Bovendien blijft de inleg van jou; wanneer je uit het broodfonds stapt, krijg je de resterende inleg terug. Maar je krijgt natuurlijk niet het bedrag terug dat je eventueel aan arbeidsongeschikte ondernemers hebt geschonken.

Belastingvrij 

Misschien wel het grootste voordeel van een broodfonds is dat dit belastingvrij is. Je schenkt namelijk een bepaald bedrag aan een arbeidsongeschikte ondernemer, waardoor het valt onder het schenkrecht. Je betaalt dus geen belasting tot het maximumbedrag dat de Belastingdienst stelt. Let wel dat je van een broodfonds voor maximaal twee jaar kun gebruiken als je arbeidsongeschikt bent. Mocht je langer dan dat arbeidsongeschikt zijn, dan kun je voor na die twee jaar alsnog een AOV afsluiten.

Foto: aureliofoxrj/Pixabay