Dit is het verschil tussen een vol- en halfautomatische AED

Dit is het verschil tussen een vol- en halfautomatische AED

GRONINGEN – Op steeds meer plekken in Nederland kun je tegenwoordig een AED vinden. Je kunt deze herkennen aan het groene kastje met een hart en een pijl erop. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en dit apparaat wordt gebruikt om het hartritme tijdens een reanimatie te herstellen. Dat is nodig wanneer iemand een hartstilstand heeft gehad. Door middel van een elektrische schok wordt het hartritme weer hersteld.

Hoe werkt een AED?

Elke AED werkt volgens hetzelfde principe, ongeacht het merk. Zo bestaat een AED altijd uit twee elektroden die je op de borstkas van het slachtoffer plakt. Door middel van deze elektroden kan de AED het hartritme van een persoon analyseren en bepalen. Op basis van dit hartritme vertelt de AED vervolgens wat je moet doen. Dit kunnen twee dingen zijn: of je moet doorgaan met reanimeren, of je moet op de schokknop drukken om het slachtoffer een elektrische schok toe te dienen.

Vol- en halfautomatische AED’s

Er zijn twee soorten AED’s, namelijk vol- en halfautomatische varianten. Het verschil tussen de twee zit hem in de manier waarop de elektrische schok wordt toegediend. Een volautomatische AED doet dit zelf zodra dit na analyse nodig blijkt. En een halfautomatische AED zal de hulpverlener vragen om de schok toe te dienen door middel van een druk op de schokknop. Het is belangrijk om hierbij te benoemen dat een AED, welke soort dan ook, nooit een schok zal toedienen wanneer dit niet nodig zal zijn.

Wie mag een AED gebruiken?

In principe mag iedereen een AED gebruiken, maar het wordt aangeraden om dit altijd door een persoon te laten doen die BHV’er is (bedrijfshulpverlener) of in ieder geval een reanimatiecursus heeft gehad. Wanneer iemand namelijk ervaring heeft met het werken met een AED, is de kans op fouten of vertraging minder en kan het slachtoffer sneller geholpen worden. Het gaat immers om het redden van een mensenleven.

Waar vind of koop ik een AED?

Er komt gelukkig op steeds meer plekken een AED. zo ook in Groningen. Je weet namelijk nooit waar en wanneer er iets kan gebeuren, dus het is fijn als er zoveel mogelijk een AED in de buurt is. Zo kan het slachtoffer zo snel mogelijk worden geholpen en is de kans op overleving (zonder langetermijneffecten) een stuk groter. Op sommige plekken zijn er nog onvoldoende AED’s beschikbaar. Wil je voor en/of samen met jouw buurt een AED kopen? Vraag dat altijd eerst aan de gemeente, want zij willen het vaak bekostigen.

Foto: Eliens/Pixabay