‘Zieke medewerker kost al gauw 250 tot 400 euro per dag’

‘Zieke medewerker kost al gauw 250 tot 400 euro per dag’

GRONINGEN – Een zieke medewerker kost een werkgever al gauw zo’n 250 tot 400 euro per dag. Dat berekende MKB Servicedesk, het ondernemersplatform van MKB-Nederland. 

Wanneer personeel (tijdelijk) is uitgeschakeld door ziekte is dit ontzettend vervelend voor de medewerker. Niemand zit graag thuis met griep, lichamelijke klachten of een burn-out. Maar ook de werkgever wordt geraakt door een zieke medewerker, zo blijkt uit onderzoek van MKB Servicedesk. Het ondernemersplatform rekende uit dat een zieke medewerker al snel zo’n 250 tot 400 euro per dag kan kosten. Werkgevers betalen namelijk niet alleen het salaris door, maar moeten ook rekening houden met tal van andere zaken. Gelukkig kan een goede verzuimverzekering ervoor zorgen dat de werkgever tegen een belangrijk deel van deze kosten verzekerd is.

Kosten zieke medewerker per dag

MKB Servicedesk berekende dat een medewerker met een gemiddeld jaarinkomen van 36.500 euro (CPB) per dag 405 euro kost. Daarvan bestaat 153 euro van die kosten uit loondoorbetaling. Maar de werkgever moet ook de vervanging bekostigen. De kosten daarvoor zijn in dit geval 191 euro per dag. Een vervanger moet namelijk worden ingewerkt en levert daardoor bovendien nog niet dezelfde prestaties als de zieke medewerker. Daarnaast lukt het niet altijd om direct vervanging te regelen, wat ervoor zorgt dat de dienstverlening en productie hieronder lijdt met een omzetverlies van 43 euro per dag.

Interne begeleiding en re-integratie

Naast de bovengenoemde kosten om de zieke medewerker door te betalen, te laten vervangen en  het werk draaiende te houden, zijn er ook kosten voor re-integratie en verzuimbegeleiding. Dat laatste is wettelijk verplicht en houdt in dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de zieke medewerker vanaf de eerste dag een actieve verzuimbegeleiding krijgt. Waardoor hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Gemiddeld kost dit zo’n 10 euro per dag. Maar soms is er meer nodig dan alleen begeleiding en wordt extra hulp en ondersteuning ingeschakeld om de medewerker te helpen bij re-integratie. De kosten hiervoor zijn in dit voorbeeld 8 euro per dag.

Verzuimverzekering afsluiten?

Bovenstaand voorbeeld is een gemiddelde en de exacte verzuimkosten zijn volledig afhankelijk van de situatie van de werkgever. Toch geeft het rekenvoorbeeld van de MKB Servicedesk een goed beeld in het type en de hoogte van de kosten waar een werkgever rekening mee moet houden. Want wanneer een medewerker voor langere tijd uitvalt, kan dit grote financiële gevolg hebben. Wie hoge kosten wil voorkomen of verlagen doet er dus goed aan om zich te verdiepen in de verzuimverzekering van Sazas eventueel uitgebreid met arbodienstverlening. Daarmee zijn dan niet alleen de kosten van de loondoorbetaling en veelal ook de kosten van re-integratie afgedekt maar wordt ook voldaan aan de wettelijke verplichting voor verzuimbegeleiding van de zieke medewerker.

Foto: nastya_gepp/Pixabay