Veel Groninger initiatieven voor ouderenparticipatie in kunst en cultuur

Veel Groninger initiatieven voor ouderenparticipatie in kunst en cultuur

GRONINGEN – De Kunstraad Groningen heeft 14 subsidieaanvragen ontvangen ten behoeve van kunst- en cultuurparticipatie in Groningen.

In het kader van het Pronkjewail Fonds zijn er 14 subsidieaanvragen bij de Kunstraad Groningen ingediend voor ideeën en initiatieven ter ondersteuning van kunst- en cultuurparticipatie door ouderen in de gemeente en provincie Groningen. Organisaties uit Stad en provincie hadden tot 15 juni de tijd om een aanvraag in te dienen.

Een onafhankelijke, uit plussers bestaande commissie beoordeelt de aanvragen op 5 juli 2017. Hierna besluit de Kunstraad welke ideeën een financieel steuntje in de rug krijgen. Particulieren kunnen het hele jaar nog subsidie aanvragen. De gemeente en de provincie Groningen stellen hiervoor gezamenlijk 70.000 euro ter beschikking.

Saskia van Ham van VRIJDAG: “Kunst- en cultuurparticipatie draagt bij aan de gezondheid, het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van plussers. Via het Pronkjewail Fonds krijgt dit vorm vanuit de samenleving zelf; bij initiatiefnemers die ouderenparticipatie vanuit een intrinsieke motivatie aanjagen.”

Eigenaarschap bij de burger

Groningen is de eerste regio waarin stad en provincie gezamenlijk investeren en samenwerken op het gebied van kunst- en cultuurparticipatie voor ouderen. Hiermee volgen zij de aanbeveling van de Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media, dat oproept om het eigenaarschap van burgers als uitgangspunt te nemen bij ondersteuning van cultuurparticipatie door ouderen.

Een Leven Lang Kunst

Het Pronkjewail Fonds is onderdeel van Een Leven Lang Kunst, een initiatief van de gemeente Groningen, de provincie Groningen, het Fonds voor Cultuurparticipatie, innovatiewerkplaats Healthy Ageing & de Kunsten en VRIJDAG om meer kunst- en cultuuraanbod voor plussers te creëren in Stad en provincie. VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen, is penvoerder van het programma Een Leven Lang Kunst.

Foto: Zoltan Acs