Nieuw boek over Groninger Forum: draak of icoon?

Nieuw boek over Groninger Forum: draak of icoon?

GRONINGEN – Naar verwachting verschijnt dit jaar een boek over het Groninger Forum van Mike Tomale, oud-journalist van de Groninger Krant.

Het boek zal volgens Tomale, die tegenwoordig is Oss woont, worden opgedragen aan de inwoners van de stad Groningen om enige duidelijkheid te scheppen rondom het complexe bouwproject oostwand en de daarmee onlosmakelijk verbonden bouw van het Groninger Forum. De oud-Groninger zal zijn licht laten schijnen over de Groningse politiek en ambtenarij, die grotendeels verantwoordelijk is voor de totstandkoming van het Groninger Forum en de oostwand.

‘Megalomaan prestigieus bouwproject’

“Een verduidelijking van nut en noodzaak kritisch bekeken”, legt Tomale uit. “Het gaat om een megalomaan prestigieus bouwproject dat zo complex is geworden, dat het abstract werd en het de gemiddelde burger weinig meer interesseerde. Aan mij de eervolle taak te om op grote lijnen te proberen duidelijk weer te geven waarom de Grote Markt in Groningen zo waardevol is voor zijn burgers en om tegelijkertijd aan te tonen waarom de visie van bestuurders daar soms haaks op staat.”

“Het immense bouwproject zal de skyline van de Groningse binnenstad voorgoed drastisch veranderen en voorstanders van project Grote Markt oostwand hopen natuurlijk dat de binnenstad van Groningen hierdoor een grote economisch impuls krijgt met de bijhorende spin-off. De vraag is of dat ook daadwekelijk zal gebeuren. Of zal het net zo zal verlopen als met het Groninger Museum, dus de ene financiële injectie na de andere met gemeenschapsgeld om de boel krampachtig overrijd te houden?”

Interviews met prominente Groningers

Het boek zal veel interviews bevatten van prominente Groningers die Tomale heeft geïnterviewd in 2016, naast zijn werkzaamheden voor de Groninger Krant. Wijlen Bert Dijkhuizen van de Stadspartij, oud PvdA-wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Wijkvernieuwing, Grondzaken en Monumenten voor de PvdA in Groningen – Willem Smink, Jacob Bolhuis – toenmalig lid van het 40 Miljoen Comité, oud-Stadspartijvoorzitter Geert Spieker, oud-SP gedeputeerde Eelco Eikenaar en nog veel meer Groningse prominenten zullen feiten en meningen delen.

Eerder al gaf Johan Meijering in september 2016 een lijvig werk uit van 450 pagina’s, genaamd Groninger Forum, een bodemloze put.

Foto: Weetjesman/Wikipedia