De voor- en nadelen van uitbesteden van salarisadministratie

De voor- en nadelen van uitbesteden van salarisadministratie

GRONINGEN – Salarisadministratie is een belangrijk pijnpunt voor menig aantal ondernemingen. Toch is dit iets waar ze niet onderuit kunnen komen. Elke werkgever beschikt namelijk over de wettelijke verplichting om een salarisadministratie bij te houden. Alleen op deze manier is het immers voor de belastingdienst mogelijk om inzicht te krijgen in de loonbetalingen van de medewerkers. Dit gezegd hebbende is en blijft het een belangrijk pijnpunt waar heel wat bedrijven tegenaan lopen. Het uitbesteden van de salarisadministratie zou dan eventueel een oplossing kunnen betekenen. Wat nu precies de voor- en nadelen hiervan zijn laten we je graag hieronder op deze pagina ontdekken.

Wat zijn de voordelen van salarisadministratie uitbesteden?

Zoals in de inleiding van dit artikel reeds aangegeven is de salarisadministratie waar bedrijven mee te maken krijgen vaak niet zelden een stevige doorn in het oog. Ze uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf zoals HetSalariskantoor.nl zorgt ervoor dat je, je hier geen zorgen meer om hoeft te maken. 

Door een professional in te schakelen zal je in eerste instantie kunnen vaststellen dat je kan rekenen op een ongelofelijke tijdbesparing. Je bent niet alleen verlost van alle rompslomp, daarnaast dien je, je ook niet (meer) te verdiepen in de wet- en regelgeving welke betrekking heeft tot salarisadministratie. Het is algemeen bekend dat deze regels voortdurend veranderen waardoor ze bijhouden heel wat tijd vereist. Bovendien neemt hierdoor ook de kans op fouten toe. 

Salarisadministratie uitbesteden aan echte experten zoals HetSalariskantoor.nl heeft ook als gevolg dat er geen fouten meer in kunnen sluipen. Het komt in de praktijk niet zelden voor dat er een kleine fout wordt gemaakt die mogelijks grote gevolgen en zelfs boetes tot gevolg kan hebben. Het spreekt voor zich dat je dit als bedrijf altijd koste wat het kost wil voorkomen. Beschik je echter niet zelf over de vereiste kennis en / of tijd om de administratie van de salarissen op de meest optimale wijze te kunnen doen? Dan zal je kunnen vaststellen dat de keuze maken om deze uit te besteden de enige juiste is. Denk hier dus minstens even over na. 

Wat zijn de mogelijke nadelen waar je rekening mee moet houden?

Het uitbesteden van de salarisadministratie van je bedrijf brengt duidelijk menig aantal interessante voordelen met zich mee. Dit gezegd hebbende wordt er door heel wat bedrijven de vraag gesteld of er dan helemaal geen nadelen aan verbonden zijn. In principe is het zo dat het uitbesteden van de salarisadministratie een belangrijke meerwaarde creëert voor de meeste bedrijven. Dit gezegd hebbende zijn er wel een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden, namelijk:

  1. Veel organisaties houden graag de touwtjes strak in handen en willen niets uitbesteden;
  2. Je zal nog altijd werk blijven hebben met je salarisadministratie 
  3. Het uitbesteden van je salarisadministratie brengt uiteraard bepaalde kosten met zich mee;

Ondanks het feit dat er dus een aantal niet onbelangrijke aandachtspunten verbonden zijn aan het uitbesteden van je salarisadministratie wegen de voordelen hier ruimschoots tegenop. Het mag dan ook duidelijk zijn, het uitbesteden van de salarisadministratie kan ook voor jouw onderneming zonder meer het overwegen meer dan waard zijn.

Foto: RODNAE Productions/Pexels