Verplicht energielabel C voor kantoren vanaf 2023

Verplicht energielabel C voor kantoren vanaf 2023

Dat kantoren vanaf 1 januari 2023 verplicht over minimaal een energielabel C moeten beschikken was al langer bekend. Met de recente wijziging van het Bouwbesluit 2012 staat deze verplichting ook vast in de wet. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2023 alle kantoren groter dan 100m2 over een energielabel C of beter moet beschikken. Als pandeigenaar ben je verantwoordelijk om te voldoen aan deze verplichting.

Wat is het doel van de verplichting?

Deze verplichting is een van de maatregelen die voorkomen uit doelstellingen uit het Energieakkoord. Het doel van de energielabel C verplichting voor kantoren is het realiseren van een flinke energiebesparing binnen de bebouwde omgeving. Tegelijkertijd is die besparing nodig om de CO2-emissie te reduceren met bijna 50% in 2030. In dit jaar verwacht men dat alle kantoren verplicht over een energielabel A of beter moeten beschikken. De energielabel C verplichting die ingaat op 1 januari 2023 is dus eigenlijk een stap richting een energieneutrale gebouwde omgeving dat verwacht wordt in 2050. 

Wat betekent de labelverplichting voor pandeigenaren?

De gevolgen van de verplichting in 2023 zijn afhankelijk van het huidige energielabel. Beschik je als eigenaar van een kantoor al over een geldig energielabel C of beter? Dan voldoe je aan de labelverplichting en is het niet nodig om maatregelen te nemen.

Is het huidige energielabel slechter dan een energielabel C? Dan is het nodig om bepaalde energiebesparende maatregelen te nemen. Het is belangrijk om nu al vooruit te denken over de verplichting van 2023, zodat je netjes op tijd voldoet aan de labelplicht. Ook geeft dit je de ruimte om investeringen voor energiebesparing in te plannen. Laat je daarom adviseren door een energieprestaties adviseur, zoals Bedrijfsenergielabels. Na een inspectie op locatie kan precies aangegeven worden welke maatregelen genomen moeten worden om te voldoen aan de energielabel C verplichting van 2023. 

Voor welke kantoren geldt de energielabel C-verplichting in 2023?

De verplichting van minimaal energielabel C voor kantoren geldt niet voor alle kantoorpanden. In een aantal gevallen is het niet nodig om te voldoen aan de verplichting. De verplichting geldt niet voor de volgende kantoorpanden:

  • Monumenten
  • Kantoren kleiner dan 100m2
  • Minder dan 50% van het gebruiksoppervlak heeft een kantoorfunctie
  • Het gebouw wordt nog minstens twee jaar gebruikt als kantoor (geen onteigening, transformatie of sloop)

Energieprestatie advies nodig?

Beschikt jouw kantoorpand nog niet over een geldig energielabel? Of ben je benieuwd naar welke maatregelen je nog kunt nemen voor een beter energielabel? Maak een afspraak voor een energielabel voor je kantoor. Na de opname van het pand op locatie worden alle gemaakte notities uitgewerkt tot een energieprestatieadvies-rapport met daarin het huidige energielabel en maatregelen voor een beter energielabel.

Foto: Omar Flores/Unsplash