Openbare raadscommissie 19 oktober 2020

Openbare raadscommissie 19 oktober 2020

Openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente Loppersum te houden op maandag 19 oktober 2020 om 20.00 uur in het gemeentehuis, Molenweg 12 te Loppersum.

Deze openbare vergadering wordt in het gemeentehuis gehouden. De publieke tribune is in verband met de Corona-maatregelen helaas niet toegankelijk voor publiek en pers. De vergadering wordt wel uitgezonden (audio) en is te volgen via de gemeentelijke website. Insprekers kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen tot uiterlijk 15 oktober 2020 12:00 uur via griffie@loppersum.nl. De bijdragen worden op de website geplaatst en worden bij de bespreking betrokken.

Spreekrecht

Informatie kunt u inwinnen bij de griffie via griffie@loppersum.nl, telefonisch bereikbaar op teleoonummer 596- 54 82 00.

Bekijk hier de agenda

Foto: Gemeente Loppersum