Openbare raadsvergadering 28 september 2020

Openbare raadsvergadering 28 september 2020

Deze openbare raadsvergadering wordt in het gemeentehuis gehouden. De publieke tribune is in verband met de Corona-maatregelen helaas niet toegankelijk voor publiek en pers. De vergadering is live te beluisteren via www.loppersum.nl. Insprekers kunnen hun bijdrage schriftelijke indienen tot uiterlijk donderdag 24 september om 12.00 uur via de griffie@loppersum.nl. Deze bijdragen worden bij de vergaderstukken op de website geplaatst

Inwoners die willen inspreken kunnen hun bijdrage aanleveren bij de griffie via griffie@loppersum.nl tot donderdag 24 september 2020 om 12.00 uur. Deze bijdragen worden bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Agenda van de raadsvergadering van 28 september 2020

Foto: Gemeente Loppersum