Werk in uitvoering 20 – 27 juli

Werk in uitvoering 20 – 27 juli

Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden

Gemeente Loppersum

Aanleg Snel Internet Groningen (Rodin)

  • Langs de wegen rondom de kernen van de gemeente Loppersum is gereed, waar nodig nog de huisaansluitingen

  • Herstel onverharde bermen buiten de bebouwde kom

Contactpersoon: G Hoeksema, 06-12572920

Loppersum

Aanleg glasvezel (KPN) kern Loppersum

  • Aanhaalroute Tuinbouwstraat, Hofstraat en Wadden
Contactpersoon: J.M. van Luijk 06-50073813

Oosterwijtwerd

Stremming burg Dieftil (kruising Schoolweg)

  • Brug is gestremd is t/m 18 september gestremd. Er wordt een tijdelijke fietsbrug aangelegd. Omleiding wordt door middel van borden aangegeven.
Contactpersoon: J.M. van Luijk 06-50073813.

’t Zandt

Stremming Brug Zwijntil (Zijldijksterweg/Korendijk)

  • Brug is gestremd tot en met 24 juli. Omleiding wordt door middel van borden aangegeven.
Contactpersoon: J.M. van Luijk 06-50073813.

Werkzaamheden Karshof

  • Van 2 juni t/m september. Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden is de Karshof in zijn geheel zijn afgesloten.
Contactpersoon: Syds Wiersma, projectleider van Friso Bouwgroep 06-51236793) of met Friso Groningen via telefoonnummer 050-5445200.

Werkzaamheden Hink Oostingstraat

  • Van 2 juni t/m september. Sloop en bouwwerkzaamheden aan weerskanten van de H. Oostingsstraat; tussen de Oosterstraat en de Viskenij.
Contactpersoon even zijde Ruurd Horenga van Notebomers Bouwgroep via telefoonnummer 06-50230374. Contactpersoon oneven zijde Mathijs Mellema 06-46900436 of Jaap Swart 06-54372984, uitvoerders van Dijkstra-Draaisma.

Werkzaamheden Oosterstraat 28 – 30a

  • Van 2 juni t/m september. Sloop en bouwwerkzaamheden.
Contactpersoon: Dirk Martine van Vuurboom;06-22975011

Werkzaamheden Hoofdstraat 49-51

  • Van 2 juni t/m september Bouwwerkzaamheden aan de Hoofdstraat 49-51.
Contactpersoon: Mathijs Mellema 06-46900436 of Jaap Swart 06-54372984, uitvoerders van Dijkstra-Draaisma

Bouwverkeer ’t Zandt via een vaste route

Het bouwverkeer voor alle projecten in ‘t Zandt volgt een vaste route via de N33, naar het dorp toe. Deze route is gekozen om het dorp zoveel mogelijk te ontzien en de overlast te beperken. Daarnaast is er een route langs de bouwplaatsen vastgesteld. Op deze manier hoeven de vrachtwagens elkaar niet te passeren in de woonstraten. Daarnaast is gevraagd om zoveel mogelijk stapvoets te rijden in het dorp. Het bouwverkeer kan voor overlast zorgen. Voor u als inwoner proberen wij dit zoveel mogelijk te beperken. Zo is er veel aandacht voor de verkeersveiligheid in het dorp. Heeft u klachten over het bouwverkeer? Neem dan contact op met het KlantContactCentrum van de gemeente via telefoonnummer 0596 – 54 82 00

Foto: Gemeente Loppersum