945 zieke essen in Groningen moeten worden gekapt

945 zieke essen in Groningen moeten worden gekapt

GRONINGEN – Ruim de helft van de onderzochte bomen in Groningen is in meer of mindere mate aangetast door een agressieve schimmelziekte.

Om risico’s uit te sluiten worden daarom aan het eind van dit jaar 945 bomen aangetaste bomen gekapt in de gemeente Groningen en de voormalige gemeente Ten Boer. Meer dan vierduizend bomen moeten extra worden gesnoeid. De essen in de voormalige gemeente Haren worden nog dit jaar onderzocht.

In 2019 worden in totaal 945 dode of zwaar zieke bomen gekapt. Daarnaast worden 4.145 bomen gesnoeid op plekken waar risico kan optreden, bijvoorbeeld langs een fietspad. Essen die minder zwaar zijn aangetast worden jaarlijks geïnspecteerd. In totaal worden 14.377 essen steeds goed in de gaten gehouden.

Nog geen remedie

De agressieve schimmelziekte heeft zich vanaf 2010 in snel tempo door ons land verspreid. Zieke essen verzwakken en kunnen sneller afsterven. Jammer genoeg zijn er tot nu toe geen effectieve maatregelen ontwikkeld voor het bestrijden of terugdringen van deze boomziekte. Een QuickScan in 2017 liet zien dat 30% van de essen in de gemeente Groningen door essentaksterfte was aangetast.

Om de ontwikkeling en de gevolgen van de essentaksterfte goed in beeld te krijgen is vervolgens een nulmeting uitgevoerd. Uit deze nulmeting kwam naar voren dat 56,2% van de 17.109 geinspecteerde bomen is aangetast. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid is nog een second opinion uitgevoerd naar aanleiding van deze resultaten. Dit om zeker te weten dat wij niet onnodig essen hoeven te kappen.

Herplanting

In het volgende plantseizoen (2019-2020) plaatsen we een deel van de bomen al bomen terug, maar voor een deel gebeurt dat ook later. Dat komt doordat niet alle bomen op een plek staan waar boven- of ondergronds ruimte is voor gezonde herplant. Dit houdt in dat wij er meer op letten of een boom op die bewuste plek ook een gezond en lang leven tegemoet kan gaan.

De kap van zoveel essen is ingrijpend. Daarom worden bewoners in de buurt van locaties waar essen gekapt en gesnoeid moeten worden goed geïnformeerd over de maatregelen. Ook wordt in samenspraak met bewoners en ondernemers in de buurt bepaald welke boomsoorten gekozen worden voor herplant. Tot er een remedie is tegen essentaksterfte wordt deze boomsoort namelijk niet meer geplant.

Foto: Bluesnap/Pixabay