De gezinsverzorger keert terug naar Groningen

De gezinsverzorger keert terug naar Groningen

GRONINGEN – Dit jaar zullen de eerste professionele gezinsverzorgers aan de slag gaan in de gemeente Groningen. Het is een voorstel van de 100% Groningen, de PvdA, GroenLinks, en de SP om gezinnen met problemen directe laagdrempelige steun te bieden. Het doel is om ouders zorg uit handen te nemen en daarmee zwaardere zorg te voorkomen. De pilot zal dit jaar nog van start gaan.

Kinderen opvoeden en het huishouden draaiende houden is voor élk gezin een uitdaging. Zeker voor ouders die zelf problemen hebben, dan is er soms zoveel stress dat het lastig is om te zorgen voor een gewone structuur waar kinderen fijn kunnen opgroeien. Het kan gaan om trauma’s, ziekte, financiële problemen of andere factoren waardoor het gezin ontregeld kan worden. De gezinsverzorger moet functioneren als een preventieve maatregel om zwaardere zorg te voorkomen.

De moderne gezinsverzorger

In de jaren ‘80 waren gezinsverzorgers de normaalste zaak van de wereld. Dit waren, voornamelijk vrouwen, die bij gezinnen thuis kwamen om te helpen met het draaiend houden van het huishouden. Bijvoorbeeld door het huis op orde te brengen, samen een warme maaltijd voor te bereiden en te helpen bij de opvoeding van de kinderen. De politieke partijen slaan de handen ineen om deze functie weer terug te brengen naar Groningen, maar dan in een nieuw jasje. Een moderne gezinsverzorger die praktische ondersteuning en hulp biedt voor gezinnen, iemand die naast de ouders staat. Gezinnen hebben vaak weinig aan nóg meer en zware jeugdzorg. Er is juist behoefte aan praktische hulp bij de opvoedproblemen en het organiseren van het dagelijks leven.

Pilot

Dit jaar zal de pilot van start gaan met professionals. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met hulporganisatie WIJ. Eerder stelde het college voor om de pilot te draaien met vrijwilligers, maar dat zagen de meeste partijen niet zitten. Gelukkig is het college daarop teruggekomen. Op korte termijn zal het college komen met een plan voor de uitwerking, wil je daarvan op de hoogte blijven? Volg ons dan op Facebook.

Foto: 100% Groningen