Dit is het winnende ontwerp van Dudok aan het Diep

Dit is het winnende ontwerp van Dudok aan het Diep

GRONINGEN – De ontwerpprijsvraag voor de locatie Dudok aan het Diep is gewonnen door Marseille Buiten/IRIS. Zo komt het eruit te zien.

Dudok aan het Diep is een voormalig benzinestation aan het Lopende Diep in Groningen dat destijds ontworpen is door architect Willem Dudok. Het benzinestation is tegenwoordig een Rijksmonument en krijgt in de toekomst een nieuwe bestemming. Daarvoor werd door de gemeente Groningen een ontwerpprijsvraag uitgeschreven.

Drie ontwerpteams dongen mee aan deze prijsvraag: LAOS/Vector-i, Korth Tielens/DS en Marseille Buiten/IRIS. Online kon het publiek zijn voorkeur aangeven. Heel veel mensen hebben vanaf 31 oktober tot en met 8 november hun stem uitgebracht op 1 van de drie ontwerpen. Ook een vakjury heeft de ontwerpen getoetst. Alle stemmen opgeteld heeft dat geleid tot de winnaar Marseille Buiten/IRIS.

Het college van B&W is vol vertrouwen dat Dudok aan het Diep met het winnende ontwerp kan uitgroeien tot een nieuwe openbare verblijfsplek van formaat, die het Ebbingekwartier en de binnenstad met elkaar verbindt. Een plek met méér groen en een hoge verblijfskwaliteit. Een plek waar de ambitie van het college om de openbare ruimte terug te winnen en het streven naar een goede verbinding met het water kan worden waargemaakt. In 2021 moet een begin worden gemaakt met de bouw.

Foto: Marseille Buiten/IRIS