Geen Diftar, wel mogelijkheid tot referendum

Geen Diftar, wel mogelijkheid tot referendum

Na een lange nacht vergaderen kan de SP-fractie tevreden terugkijken naar een toch wel chaotische gemeenteraad. De raad stemde in met ons referendumvoorstel en stemde daarnaast noodgedwongen in met een voorstel waarbij Diftar werd geschrapt.

Het eerste succes was al gauw een feit: de raad stemde al vroeg op de avond in met het initiatief van de SP om de mogelijkheid tot een referendum weer in te voeren. Een meerderheid was van te voren zo goed als zeker. Alléén de Christenunie, PvdA en twee leden van Groenlinks stemden uiteindelijk tegen. 

Van te voren was het bekend dat Diftar in principe een meerderheid zou hebben in de raad dankzij steun van oppositiepartijen VVD en Partij voor de Dieren. Coalitiepartijen Christenunie en PvdA zijn net als de SP tegen Diftar. Echter omdat de VVD als vereiste een onderzoek heeft naar betalen per kilo in plaats van per zak, kwamen de partijen er uiteindelijk niet uit en bleek Diftar van de baan.

Om Diftar alsnog in te voeren zal er een nieuw voorstel moeten komen en dat zal pas op zijn vroegst in 2022 of 2023 zijn. Kortom genoeg mogelijkheden om Diftar alsnog te stoppen mocht die zijn kop weer op steken.  

Foto: SP Groningen