Groningen Airport Eelde vult PowerUp aan met onderzoek naar vliegen op waterstof

Groningen Airport Eelde vult PowerUp aan met onderzoek naar vliegen op waterstof

Dit bericht is in aanvulling op het persbericht Luchthavens in Nederland gaan starten met elektrisch vliegen

De noordelijke luchthaven gaat samen met onder andere de provincies Groningen en Drenthe
en de partners Hive.Mobility en PEN EM onderzoek doen naar de haalbaarheid, relevantie en
met name de potentie van waterstof voor emissievrij vliegen.

“Voor de luchtvaart zien wij grote kansen als het gaat om waterstof. Wij willen de duurzaamste
luchthaven van Europa worden met behulp van deze technologie,” aldus Meiltje de Groot,
directeur Groningen Airport Eelde. Dat houdt voor ons in dat niet alleen de luchthaven zelf
volledig duurzaam is maar ook haar gebruikers. Groningen Airport Eelde wil een eigen
waterstofinfrastructuur en -keten realiseren. “Door een elektrolyser aan te sluiten op het op
Groningen Airport Eelde gerealiseerde zonnepark kunnen wij eigen waterstof produceren die
zowel op de land- als luchtzijde gebruikt kan worden voor en door verschillend materieel en
vervoersmodaliteiten. Onze ambitie is om Noord-Nederland op een duurzame wijze door de lucht
te verbinden met andere Europese regio’s”.

Over PEN EM
PEN EM richt zich op het bevorderen en versnellen van de introductie van elektrische
passagiersvluchten. Dat zijn batterij-elektrische of waterstof-elektrische vluchten, dus zonder CO2
emissie, ook wel ‘0.0 aviation genoemd’. PEN EM is per 1 april gevestigd in
bedrijfsverzamelgebouw RLS1957 op het luchthaventerrein van Groningen Airport Eelde. “Voor
ons is dit een hele logische plek: op een luchthaven en midden in de waterstofregio van
Nederland. Noord-Nederland is koploper in de transitie naar duurzame energiesystemen, met
name op het vlak van waterstof, en dat zal optimale synergie opleveren,” aldus Jochem Croon van
PEN EM.

Waterstof in Noord-Nederland
Gedeputeerde Rijzebol, Provincie Groningen: “Waterstof-technologie speelt een belangrijke rol in
Noord-Nederland. We hebben een voortrekkersrol als het gaat om waterstofinnovaties. Daarom
ondersteunen we het haalbaarheidsonderzoek naar duurzaam vliegen en houden we de
ontwikkeling nauwgezet in de gaten. Als provincie zien we veel mogelijkheden. In de eerste plaats
om de waterstofinnovatie aan te jagen. Maar natuurlijk ook om onze regio goed te verbinden. Als
we straks op een duurzame manier een fijnmazig netwerk van luchtverbindingen in Europa
hebben is dat zeer waardevol voor Noord-Nederland.

Innovatieve mobiliteitsoplossingen
“Als innovatiecentrum Hive.Mobility werken we samen met Noordelijke onderwijsinstellingen,
overheden en bedrijven aan het ontwikkelen van slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen,”
zegt Ilse Mensink, programmamanager Hive.Mobility. “Binnen dit ecosysteem werken we hard
aan de transitie naar een duurzamere, veiligere en slimmere mobiliteit van goederen en
personen. Deze haalbaarheidsstudie over duurzaam vliegen past naadloos bij de ambitie van onze
partners en we werken daar dan ook graag aan mee. Vanuit die insteek zijn we ook de
haalbaarheids-verkenning gestart met de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten
Groningen en Tynaarlo, de Rijksuniversiteit Groningen, de NOM, New Energy Coalition, PEN EM
en DroneHub GAE.”

Foto: Groningen Airport Eelde