Marjet Woldhuis: ‘Maak het verschil’

Marjet Woldhuis: ‘Maak het verschil’

GRONINGEN – Afgelopen woensdag is het allereerste initiatiefvoorstel van 100% Groningen unaniem aangenomen. Samen met GroenLinks, de PvdA en de SP hebben zij een voorstel ingediend om de gezinsverzorgers weer terug te laten keren in de Gemeente Groningen.

De taken van de  gezinsverzorger zijn: hulp bij het huishouden, structuur aanbrengen en helpen bij de opvoeding van de kinderen. De gezinsverzorger zal structureel een aantal uren in het gezin aanwezig zijn om zo een gezin dat het moeilijk of zwaar heeft goed te ondersteunen. Hiermee hopen de partijen dat kinderen, onder welke omstandigheden dan ook, fijn en veilig in deze gemeente kunnen opgroeien en gelijke kansen hebben voor de toekomst.

Drijfveer

Het onderwerp jeugdzorg komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het onderwerp zorg was één van de drijfveren van Marjet Woldhuis om volksvertegenwoordiger te worden. “Ik kan mij nog goed herinneren dat ik een commissie in de gemeentepolitiek keek over zorg en welzijn”, vertelt Woldhuis. “Wat mij toen opviel was dat er nauwelijks kennis en echte ervaringen aan tafel werden gedeeld door de gemeenteraadsleden van toen. Ik dacht dat moet anders en daarom ben ik met mijn achtergrond als verpleegkundige de gemeenteraad ingegaan.”

Voorkeurstemmen

Inmiddels zit Woldhuis al bijna zeven jaar in de politiek en zit de fractievoorzitter halverwege haar tweede termijn. “Toen ik in 2014 met voorkeurstemmen de politiek in ging had ik mijzelf één ding voorgenomen: ik wil er toe doen en het verschil maken in de gemeenteraad. Ik vond dat een verplichting aan al die mensen die op mij hebben gestemd”, aldus Woldhuis.

Timing is ontzettend belangrijk

Woldhuis vervolgt: “Daarom vind ik het recht van initiatief wat ieder raadslid heeft ontzettend belangrijk, daarmee laat je kleur zien en kun je echt zaken veranderen die in jouw ogen nodig zijn. Daarbij is timing ontzettend belangrijk in de politiek. Als je nu zou beginnen over de overlast tijdens evenementen terwijl we midden in de corona crisis zitten, sla je de plank volledig mis. Er moet een aanleiding zijn om ergens over te beginnen.”

Eerst transitie, daarna pas transformatie

“Het heeft daarom even geduurd voordat ik met een voorstel over de zorg kwam. In de eerste paar jaren dat ik raadslid was zagen we dat de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeente werd overgeheveld. Daarmee kwam een echte transformatie in de jeugdzorg nog niet op gang. Het was letterlijk kopiëren en plakken van wat er toen al door het Rijk gebeurde. Tegelijkertijd moet je de eerste paar jaar als raadslid echt even wennen aan de werkwijze, relaties met andere partijen gaan opbouwen en bovenal je flink inlezen in alle dossiers.”

Waar je het voor doet

“Ik heb het idee dat je pas in het tweede termijn van ideeën en plannen echt voorstellen kunt maken. Daarom is nu het moment om de gezinsverzorger te herintroduceren, een idee waar ik al twee jaar mee rond liep. We zitten namelijk vlak voor de nieuwe inkoop jeugd 2022-2027. Nu is het dus de tijd om te zeggen: laten we iets anders proberen en dit willen wij als fractie anders zien. Achter de schermen zijn we een klein jaartje met het voorstel bezig geweest en in de loop van de tijd sloten de andere fracties aan waardoor we al snel een politieke meerderheid kregen.”

Unaniem voor

“Dat afgelopen woensdag alle zetels op groen kleurden voelt als een kers op de taart voor het harde werken aan dit voorstel. Uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat er straks gezinnen zijn die zullen zeggen: Weet je nog die tijd dat het moeilijk was? Gelukkig hadden we toen zulke fijne ondersteuning en was er iemand in ons gezin die ons geholpen heeft om deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te komen!”

Foto: 100% Groningen