Mobiliteit in Groningen: hoe zien de straten eruit in 2035?

Mobiliteit in Groningen: hoe zien de straten eruit in 2035?

GRONINGEN – De laatste jaren hebben we veel veranderingen gezien binnen het Nederlandse mobiliteitsbeeld. We zijn kritischer na gaan denken over de manieren van vervoer die dagelijks ingezet worden. Enerzijds omdat we in 2035 uitstootvrij vervoer willen; anderzijds omdat de steden dichtslibben wanneer we met de auto in de kern van de stad willen kunnen komen én parkeren.

Ook in Groningen wordt nagedacht over de nieuwe mobiliteit, vaak ‘smart mobility’ genoemd. Al in november 2019 werden nieuwe plannen op tafel gelegd, waarbij de snelle groei van Stad en Ommeland opgevangen moet worden, en mobiliteit in goede banen geleid moet worden. Hoe staat het op dit moment met de oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk in Groningen? Heb jij straks nog een auto en zo ja, betaal jij dan zelf de kosten voor de voorruit vervangen in Groningen?

Wat is de kern van het probleem?

De gemeente Groningen verwacht tegen 2035 ongeveer een kwart miljoen inwoners te hebben, waarmee Groningen hiermee tot de sterkst groeiende gemeenten behoort. Bij een groeiend inwoneraantal komen direct problemen kijken. Het eerste probleem is het vraagstuk rond huisvesting en leefbaarheid. Een tweede punt is het mobiliteitsvraagstuk. Hoe faciliteert de gemeente de juiste infrastructuur, zonder hierbij in te leveren op de leefbaarheid binnen de gemeente? En hoe dringen we de CO2-uitstoot terug, wanneer we juist méér mensen in de gemeente verwelkomen?

Dat kan alleen door slim om te gaan met de mobiliteit. In Noord-Nederland wordt daarom samengewerkt binnen een overkoepelend project dat hive.mobility heet. Grote namen binnen de samenwerking zijn de Rijksuniversiteit Groningen. Hanzehogeschool, de gemeente Groningen zelf, Noorderpoort en tal van strategische (samenwerkings)partners, waaronder Qbuzz, Century en Arriva.

Een aantal punten die hoog op de agenda staan, zijn de waterstofbussen voor Groningen, zelfrijdende vervoersmiddelen, drones en fietsen om goederen door de stad te verspreiden. Het gaat overigens niet alleen om mobiliteit over de weg; ook lucht en water worden binnen hive.mobility hoog op de planning gezet om zo tot een totaaloplossing te komen.

Op de website zijn overigens nu tal van spannende projecten te vinden waaraan gewerkt wordt of die al ontwikkeld zijn door de partners binnen de samenwerking.

Proeftuin Zernike

Op de Zernike Campus (ook wel Zernikecomplex) wordt al langer gewerkt aan het vinden van concrete toepassingen die rechtstreeks geïmplementeerd kunnen worden. Met hive.mobility als steun in de rug en de coronamaatregelen als aanjager is daar dit jaar meer werk van gemaakt. Het idee is om grotere stromen studenten (en auto’s) te ontmoedigen en betere oplossingen te vinden; zoals het ‘Gronings rooster’ (verschillende schema’s om zo spitstijden te spreiden) en het inzetten van deelfietsen om overmatig (en onnodig) autogebruik te ontmoedigen. Ook wordt de deelauto veel genoemd in het kader van smart mobility, maar deze komt minder vaak voor in de Groningse Zernike-plannen dan de planning van bijvoorbeeld steden in de rest van Nederland.

Slimme en gezonde stad: een pioniersrol voor de stadjers?

Kijken we uitsluitend naar de stad Groningen, dan zien we dat de stadjers al een aanjagersrol op zich genomen hebben. Ruim 60% van het vervoer in de stad zelf gebeurt op dit moment al op de fiets. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Waterstaat) wordt de aankomende drie jaar extra aandacht besteed aan het verbeteren van de stad Groningen onder de vlag ‘slimme en gezonde stad’. Daarbij verdient de (al dan niet elektrische) fiets de voorkeur boven de auto uiteraard.

Extra aandacht voor de infrastructuur voor fietsers is overigens hard nodig in de fietsstad. Het aantal dodelijke verkeersongevallen is over de periode van de laatste 10 jaar flink teruggelopen. Dit heeft nagenoeg alleen te maken met het aantal dodelijke slachtoffers bij een auto-ongeluk. Het aantal sterfgevallen bij ongelukken met de fiets is nauwelijks omlaaggegaan. Wanneer Groningen nóg meer aandacht wil voor verplaatsing op de fiets, dan is het belangrijk dat er meer aandacht gemaakt wordt voor de fietsers. Het verlagen van de maximale snelheid voor auto’s – een plan dat al op tafel ligt – kan hieraan bijdragen, samen met het autovrij maken van grotere delen van de stad. In veel van de gevallen zijn namelijk wel auto’s betrokken bij de dodelijke ongevallen.

De gemiddelde Groninger straks zonder eigen auto?

Hoe de plannen rond de slimme mobiliteit in Groningen vormgegeven worden, dat is nog niet bekend. Op dit moment is het mogelijk om zelf jouw voorstellen in te dienen. Een trend die onmiskenbaar is, is de afname van het aantal auto’s in de stad. Enerzijds omdat het goedkoper en makkelijker is om géén auto te hebben, anderzijds omdat er alternatieven mogelijk zijn. Daarbij kun je denken aan de fiets en het openbaar vervoer, maar ook aan de deelauto.

GreenWheels is een van de aanbieders die op dit moment hard werkt aan oplossingen; grote kans dat je al een auto van GreenWheels hebt zien rijden. Deze aanbieder regelt alles voor je, van verzekering, afschrijving, tanken en zelfs de kosten voor reparaties, zoals de autoruit vervangen in Groningen. Op die manier kun je wél gebruikmaken van een auto, maar heb je geen kosten zoals wegenbelasting of kosten voor de voorruit vervangen in Groningen.

Er zijn overigens meer aanbieders; ook verwachten we dat de mogelijkheden op dit gebied de komende tijd alleen maar verder toe gaan nemen. Zeker wanneer de vraag vanuit de stadjers zelf toeneemt en zij de auto van de hand doen omdat de alternatieve mogelijkheden toereikend zijn.

Nederland, het land van de slimme mobiliteit?

Elektrisch rijden, een hoge mate van dekking voor de laadpalen, initiatieven vanuit particulieren, bedrijven en de overheid op het gebied van slimme mobiliteit en veel aandacht voor milieubewuste verplaatsing én een kritisch oog voor de kosten en mogelijke besparingen op het gebied van een deelauto, vervoer op de fiets of gebruikmaken van het openbaar vervoer. In heel Nederland wordt gewerkt aan oplossingen voor de mobiliteitsvraagstukken, die een schoner en gezonder Nederland mogelijk moeten maken.

Dat Groningen hierin een voortrekkersrol gekozen heeft, dat mag duidelijk zijn. Het grote aantal fietsers, hyve.mobility, de ontwikkeling van een testomgeving op het Zernike en aandacht voor een leefbare gemeente, ook met een flink stijgend inwoneraantal, laat duidelijk zien dat geen uitdaging te groot is voor het noorden.

Foto: Skitterphoto/Pixabay