NEN 3140 cursus van V-Kam in Groningen op 21 oktober

NEN 3140 cursus van V-Kam in Groningen op 21 oktober

GRONINGEN – V-Kam Education organiseert op donderdag 21 oktober een NEN 3140 cursus (VOP) in Groningen. De cursus start om 09.00 uur en duurt de hele dag.

Wie vandaag de dag veilig met, aan of in de buurt van elektrische laagspanningsinstallaties wil werken, dient sinds juli 2019 in het bezit te zijn van een NEN 3140 certificaat. NEN staat voor NEderlandse Norm en veel opdrachtgevers stellen de certificering ervan verplicht bij het uitschrijven van opdrachten. De NEN 3140 is bedoeld voor de bedrijfsvoering van alle elektrische installaties, gereedschappen en machines met een spanning van ten hoogste 1.000 volt en een gelijkspanning van 1.500 volt. Het wordt onder andere toegepast op de Nederlandse bouwplaatsen en schepen en in fabrieken en kantoren.

NEN 3140 VOP cursus

Een NEN 3140 cursus helpt medewerkers die elektrotechnische werkzaamheden in of rond elektrotechnische installaties uitvoeren om de risico’s en procedures in te kunnen schatten. Het volgen van een NEN 3140 cursus is dus niet alleen verstandig, maar ook inmiddels ook verplicht. Veiligheid is namelijk van levensbelang wanneer men elektrische arbeidsmiddelen gebruikt, onderhoudt, beheert en inspecteert. Opleiders als V-Kam Education organiseren daarom cursussen en opleidingen door het hele land. Op donderdag 21 oktober is er een NEN 3140 VOP cursus in Groningen te volgen voor een totale investering van 309 euro per persoon (exclusief btw), met lesmateriaal, lunch en certificaat inbegrepen.

Voldoende Onderricht Persoon

Er zijn diverse soorten NEN 3140 cursussen, namelijk de NEN 3140 VOP, de NEN 3140 VP en NEN 3140 Keurmeester. VOP staat voor Voldoende Onderricht Persoon en deze mag na voldoende instructie werkzaamheden verrichten aan elektrische machines, installaties en/of gereedschappen waarvan de risico’s beperkt zijn, zoals het vervangen van lichtschakelaars en (wand)contactdozen, het aan- en afkoppelen van elektromotoren en het inspecteren van arbeidsmiddelen. Voor het volgen van een NEN 3140 VOP cursus is geen elektrotechnische vooropleiding vereist.

Vakbekwaam Persoon/Keurmeester

VP staat voor Vakbekwaam Persoon en deze heeft in tegenstelling tot een VOP wél een elektrische vooropleiding of relevante werkervaring nodig om de cursus te kunnen volgen. Na het behalen van het NEN 3140 VP certificaat mag een cursist zelfstandig complexe(re) elektrische werkzaamheden uitvoeren, zoals het bijplaatsen van groepen in installaties, het verrichten van werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties, onderhoud aan elektrische installaties en het inspecteren van installaties. En de NEN 3140 Keurmeester is een cursus voor iedereen die zelfstandig elektrische arbeidsmiddelen wil keuren zonder daarvoor een technische of elektrotechnische vooropleiding te hebben gevolgd.

Foto: jarmoluk/Pixabay