Oppositiepartijen roept coalitie op om handreiking bewoners Lagelandpolder te omarmen

Oppositiepartijen roept coalitie op om handreiking bewoners Lagelandpolder te omarmen

GRONINGEN – Oppositiepartijen in de Groningse gemeenteraad (SP, VVD, PvdD, CDA, 100% Groningen, Stadspartij en PVV) roepen coalitiepartijen (GL, PvdA, D66 en CU) op om de handreiking van de bewoners van de Lagelandpolder te omarmen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft plannen om 175 hectare aan zonnepanelen in de polder te leggen. Daarnaast zijn er plannen voor een Hyperloop en een stroomstation. De bewoners van de Lagelandpolder geven aan niet of nauwelijks bij deze plannen betrokken te zijn.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Werk samen aan de overgang naar schone en duurzame energie. Geef bewoners daarom meer zeggenschap over hun leef- en woonomgeving in plaats van over hen te beslissen.” Daarom doen zij nu een handreiking aan de gemeente om de helft van de zonnepanelen aan te leggen en over verdere plannen met bewoners in gesprek te gaan. Woensdag bespreekt de gemeenteraad de plannen voor de Lagelandpolder. Een week later neemt de gemeenteraad een besluit over de Lagelandpolder.

Naast de handreiking van de bewoners willen de oppositiepartijen dat het college en de coalitiepartijen zich inspannen om een compromis en om enige overeenstemming met de bewoners te krijgen. Volgens de oppositiepartijen moet er beter gewerkt worden aan meer draagvlak onder omwonenden. Daar kunnen de coalitiepartijen volgens de oppositie hier en nu een belangrijke stap in zetten.

Voor de zomer trokken bewoners van de Lagelandpolder al aan de bel omdat ze niet of nauwelijks betrokken waren bij totstandkoming van de plannen. Sindsdien is er volgens bewoners weinig verbeterd. Zij mochten alleen meepraten over hoe er 175 hectare aan zonnepanelen geplaatst werden. Maar niet over hoeveel zonnepanelen er geplaatst worden.

Afgelopen weken hebben bewoners zienswijzen ingediend, ingesproken bij de gemeenteraad en een paneldebat met raadsleden georganiseerd. Ook hier werd door oppositiepartijen en bewoners een beroep gedaan op coalitiepartijen om de plannen in grote aan te passen en meer ruimte voor ideeën van omwonenden te bieden.

Foto: SP Groningen