Raadsfracties willen dat gemeente inwoners niet als “klanten” benaderd

Raadsfracties willen dat gemeente inwoners niet als “klanten” benaderd

De gemeenteraadsfracties van de SP en GroenLinks willen dat de gemeente stopt met de term “klant” wanneer zij haar inwoners benaderd. De partijen stellen dat de relatie tussen de overheid en burgers onvervreemdbare, grondwettelijke rechten en plichten bevat. Terwijl de relatie tussen bedrijven en klanten van een economische aard is.

Volgens de SP en GroenLinks is het vertrouwen in de overheid de afgelopen jaren afgenomen door het wantrouwen waarmee de overheid de inwoners bejegend en heeft de terugtrekkende bewegingen van de overheid ook het vertrouwen geschaad. Daarom pleiten de partijen ervoor om het woord “klant” uit alle communicatie van de gemeente te schrappen. 

SP-raadslid Jimmy Dijk:

“De overheid moet niet georganiseerd worden als een B.V. De overheid moet de mens als maat der dingen nemen en niet alle menselijke interacties zien als economische handelingen. Helaas hebben we dat de afgelopen jaren teveel gezien, zoals bij de toeslagenaffaire en de participatiewet.” 

GroenLinks-raadslid Nick Nieuwenhuijsen: “Woorden doen er toe. Ze bepalen onze verhoudingen. Wij willen daarom graag dat de gemeente Groningen niet langer over ‘klanten’ of ‘cliënten’ maar over ‘burgers’ en ‘inwoners’ spreekt en dat deze wijziging wordt doorgevoerd in de gehele gemeentelijke organisatie.”

Aanstaande woensdag doen de partijen hier een voorstel voor tijdens de gemeenteraadsvergadering. 

Foto: SP Groningen