Samenwerking gestart tussen Groningen Airport Eelde en Stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport op het gebied van de duurzame luchtvaart

Samenwerking gestart tussen Groningen Airport Eelde en Stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport op het gebied van de duurzame luchtvaart

Meiltje de Groot, directeur Groningen Airport Eelde (GAE), en Miranda Janse, directeur Stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het doel van de samenwerking is om de verduurzaming van de luchtvaartsector te faciliteren en te stimuleren. Daarbij gaat het om innovaties die passen binnen de visie van GAE en RHIA. “Door kennis te delen, in projecten samen te werken en gebruik te maken van elkaars netwerk kan de transitie worden versneld,” aldus Meiltje de Groot

Meiltje de Groot is blij met de samenwerking: “Wij ambiëren hetzelfde doel: de transitie die nodig is in de luchtvaart versnellen. Zowel het RHIA als GAE hebben eigen focusgebieden en expertises, maar juist door de handen in een te slaan en kennis te delen kan je hier in versnellen. Het netwerk kan versterkt worden en dit komt de sector ten goede. Bovendien kan je samen een brug slaan en de innovaties op gebied van duurzame luchtvaart een groter podium geven”.

“De samenwerking met Groningen Airport Eelde is een belangrijke stap in het smeden van coalities die tot duurzame innovaties voor de luchtvaartsector in Nederland moeten leiden” volgens Miranda Janse. “Het vereist een multidisciplinaire aanpak om te werken aan de energietransitie, de digitalisering, innovaties, de opleidingen van de toekomst en de nieuwe economie. De samenwerking tussen regionale luchthavens is belangrijk voor de transitie van de gehele Nederlandse luchtvaartsector. Wij kijken ernaar uit om deze samenwerking samen met GAE verder vorm te geven”.

Over stichting RHIA
Gemeente Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport zijn de initiatiefnemers van stichting RHIA. Stichting RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchthaven.

Over NXT Airport (programma van Groningen Airport Eelde)
Groningen Airport Eelde is in 2021 gestart met het programma NXT Airport. Het programma richt zich op verduurzaming, innovatie en educatie binnen de sector. De focus ligt hierbij op het gebruik van waterstof in luchtvaart, elektrisch vliegen, de integratie van bemand en onbemand verkeer en een Airport Campus.

Foto: Groningen Airport Eelde