SP: “College moet eigen ambitie van 30% sociale huur bij nieuwbouw nakomen”

SP: “College moet eigen ambitie van 30% sociale huur bij nieuwbouw nakomen”

De SP vindt dat de bouw van sociale huurwoningen in Groningen teveel achterloopt. Volgens Woningnet loopt de wachttijd voor een eengezinswoning op tot 10 jaar. De SP wil dat de gemeente in huidige en toekomstige bouwprojecten veel meer sociale huurwoningen gaat plannen.

Volgens de socialisten haalt het college van burgemeester en wethouders haar eigen ambitie van minimaal 30% sociale huur bij nieuwbouw bij lange na niet.

SP-raadslid Bob de Greef:

“De vraag naar goede en betaalbare huurwoningen in Groningen is gigantisch. Mensen zijn een veel te groot deel van hun inkomen kwijt aan hun woning.

Daarom vindt De Greef dat het gemeentebestuur beter haar best moet doen: “Het college heeft beloofd dat 30% van de woningen die worden gebouwd in deze periode sociale huurwoningen zullen worden, maar het college weet nog niet een de helft hiervan te bouwen”.

De SP Groningen ziet dat de woningnood in Groningen toeneemt.

“De huurprijzen stijgen, het aanbod neemt af waardoor zelfs mensen met urgentie bijna geen woning meer krijgen en anderen worden gedwongen buiten de stad te gaan wonen.” Aldus de Greef.

De SP geeft, in een aantal kritische vragen aan het college, een overzicht van huidige bouwprojecten en projecten die voor de middellange termijn staan gepland.

De Greef: “Bij projecten zoals de Stadshavens, Meerstad, Reitdiepzone, De Zijlen en de ALO-locatie wordt het percentage van minimaal 30 procent sociale huur bij lange na niet gehaald. Er zijn ook geen projecten te vinden waar dit wel het geval is.”

Daarom wil de SP weten hoe het college er voor gaat zorgen dat in de huidige en toekomstige bouwprojecten meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Als oplossing draagt de SP twee alternatieven aan: het inzetten van een doelgroepenverordening of het stellen van minimumeisen voor percentages sociale huurwongen.

Reageren? Graag! 📧
Mail naar groningen@sp.nl

Foto: SP Groningen