SP: “Cultuurgeld moet naar cultuur in plaats van bakstenen”

SP: “Cultuurgeld moet naar cultuur in plaats van bakstenen”

In de gemeenteraad was afgelopen woensdag de Cultuurnota aan de orde. Hierin wordt aangegeven hoe het college het geld voor kunst en cultuur voor de komende vier jaar verdeelt. Het grootste gedeelte van het budget (2/3e) gaat elk jaar naar grote instellingen zoals het Forum. 

De SP pleit bij de Cultuurnota voor meer aandacht en geld voor de wijken. 

SP-raadslid Lucy Wobma:

‘Kunst is iets dat onderdeel van het dagelijks leven is, of zou moeten zijn, want de behoefte er aan zit ingebakken in ieder mens, ook om er zelf actief mee bezig te zijn. En dat is iets anders dan twee keer per maand of, als je zoals velen in Groningen weinig te besteden hebt, misschien 1 keer per jaar, naar een concert of tentoonstelling te gaan in een heel mooi, iconisch gebouw.’

Kunst als onderdeel van het dagelijks leven, daar moet de gemeente volgens de SP meer op in zetten.

Wobma: ‘Met name voor jongeren in de wijken, die bijvoorbeeld in een muziekstudiootje in een buurtcentrum heel veel van zichzelf kwijt kunnen, en een atelierruimte en middelen om kleding te kunnen ontwerpen, dat is iets dat heel erg leeft bij jongeren, daar ligt dus een heel groot terrein waarin cultuur in de wijk heel veel kan betekenen.’

Wat volgens Wobma tijdens de vergadering opviel, was de reactie van wethouder Paul de Rook op de vreemde constructie die is gemaakt om de nieuwe huurders van de Kunstwerf geld voor de hoge huur toe te schuiven. De SP maakt bezwaar tegen deze constructie omdat het college op deze manier geld, dat bestemd is voor de uitvoering van kunst, laat weglekken aan de huur van een veel te duur gebouw. Een gebouw dat er nog niet eens staat en waarvan de gemeente zelf eigenaar is.

Lucy Wobma hierover: ‘Wat het nog vreemder maakte is, dat het Grafisch Museum Groningen (Grid) subsidie verloor juist omdat het verhuisd was naar een duurder pand. De wethouder vond zo’n keuze volledig de eigen verantwoordelijkheid van het museum en daar moesten ze dan ook zelf ook maar de financiële gevolgen van dragen. Wie het nog snapt mag het zeggen.’

De SP-fractie is blij met de eensgezindheid in de raad om Circus Santelli, dat veel te weinig geld zou krijgen, te redden. 

“Santelli hoort bij Groningen en betekent veel voor mensen uit alle lagen van de bevolking. Dat zij nu (bijna) om zouden vallen vindt de SP beschamend en een teken van een veel te grote focus op prestige en citymarketing. Die focus én het geld moeten weer naar waar cultuur en kunst voor zijn: de mensen.” Aldus Wobma.

Op 18 november zal de gemeenteraad een besluit nemen over de Cultuurnota. 

Foto: SP Groningen