SP: “Een echt links college neemt schoonmakers in eigen dienst”

SP: “Een echt links college neemt schoonmakers in eigen dienst”

De SP-fractie roept coalitiepartijen GroenLinks en PvdA op om ervoor te kiezen om de schoonmakers van gemeentelijke panden in eigen dienst te nemen.

Per 1 januari 2022 loopt het huidige contacten met de commerciële schoonmaakbedrijven af. Voor die tijd moet de gemeenteraad kiezen of zij de schoonmaak opnieuw willen vermarkten of de schoonmakers in eigen dienst te nemen.

Tijdens de commissievergadering waren de SP en Partij voor de Dieren uitgesproken voorstanders van in dienst nemen van de schoonmakers. Ook de PvdA gaf zijn voorkeur aan. Volgens de SP ligt de bal daarom bij GroenLinks.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Het is glashelder welk werk van waarde is en wie een eerlijk loon moet verdienen. We moeten harde werkers ontdoen van de concurrentie op arbeidsvoorwaarden, permanente onzekerheid en toenemende werkdruk door aanbestedingen.”

De SP benadrukt daarnaast de sleutelrol van GroenLinks. “De coronacrisis benadrukt nogmaals dat we van concurrentie naar samenwerking moeten. GroenLinks kan de vermarkting van de schoonmaak terugdraaien. Ik vraag me alleen af ze het lef wel hebben.” Aldus Dijk. 

Het in dienst nemen van de schoonmakers van de gemeentelijke panden is al lange tijd een wens van de meerderheid van de gemeenteraad.

Dijk: “De afgelopen weken heeft mijn partij met de FNV gesprekken met schoonmakers gevoerd. Zij willen graag in gemeentelijke dienst komen. Het geeft de schoonmakers meer zekerheid en loon, schoonmaakbedrijven verliezen hun winsten en de gemeente moet hier meer voor betalen.”

Het in dienst nemen van de schoonmakers zou de gemeente 5 ton per jaar kosten. Op woensdag 16 december neemt de gemeenteraad een besluit. 

Foto: SP Groningen