SP maakt nieuw voorstel om marktwerking huishoudelijke hulp uit te schakelen

SP maakt nieuw voorstel om marktwerking huishoudelijke hulp uit te schakelen

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk werkt aan een nieuw initiatiefvoorstel om de marktwerking in de huishoudelijke hulp te beteugelen. In oktober 2018 werd een voorstel van de SP aangenomen om meerdere varianten hiervoor te onderzoeken. Zo stelde de SP voor om de mogelijkheden van een werknemerscoöperatie, een personeelsstichting en een gemeentelijke organisatie te onderzoeken.

Dit voorstel kreeg steun van de linkse, christelijke en lokale partijen in de gemeenteraad. Met de uitkomsten van het onderzoek werd uiteindelijk niets gedaan. Het nieuwe voorstel van de SP heeft tot doel het grote aantal aanbieders van huishoudelijke hulp te beperken en de concurrentie tussen aanbieders te stoppen om zo de onderlinge samenwerking te stimuleren. Het voorstel is gebaseerd op de manier waarop de gemeente Zutphen de marktwerking wil uitschakelen. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Wat ons betreft richten we een eigen gemeentelijke thuiszorgorganisatie op. Gezien hier vooralsnog geen meerderheid voor is, stellen wij voor om de voorwaarden aan te scherpen en het aantal aanbieders fors te beperken. Daarvoor willen wij naar één tot maximaal drie aanbieders en contracten voor meerdere jaren af te sluiten om zo de continuïteit en samenwerking  te garanderen.” 

Door het aantal aanbieders te verminderen wil de SP er ook voor zorgen dat cliënten hun vertrouwde hulp langere tijd kunnen behouden, werknemers meer zekerheid en (mede)zeggenschap over hun werk krijgen en dat de huishoudelijke hulpen – meer dan nu – weer een plek in buurt- en wijkcentra krijgen. 
Dijk: “Bij het aflopen van de lopende aanbesteding en bij de nieuw contracterering moeten we erop aansturen dat de gemeente zoveel mogelijk maatschappelijke waarde uit haar budgetten haalt. Hiervoor moeten we het winststreven van bedrijven vervangen door sociale en maatschappelijke doelen. Dat kan alleen door de markt uit het systeem te halen en de concurrentie te beperken.”

De gemeente Zutphen gaat overstappen op een systeem waarbij de markt in de huishoudelijke hulp uitgeschakeld wordt. Volgens de SP moet de gemeente Groningen dit voorbeeld volgen. Het contract van de huidige aanbieders loopt eind 2021 af. Voor die tijd moeten er nieuwe contracten gesloten worden. Met een nieuw initiatiefvoorstel hoopt de SP wederom op steun van linkse, christelijke en lokale partijen. 

Foto: SP Groningen