SP: “Tarieven van WarmteStad moeten verlaagd worden”

SP: “Tarieven van WarmteStad moeten verlaagd worden”

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk zegt geschrokken te zijn van de woonomstandigheden van huurders van de Huismeesters aan de Iepenlaan en Lijsterbeslaan. De woningen zijn tochtig, vochtig en zitten vol schimmel.

Daarnaast geven huurders aan dat zij én afgelopen juli een flinke huurverhoging kregen én dat de energiekosten fors gestegen zijn sinds zij op WarmteStad zijn aangesloten.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Het is onacceptabel dat huurders die op een gemeentelijke energievoorziening worden aangesloten duurder uit zijn. Zolang de woningen slecht geïsoleerd zijn, moeten de energiekosten omlaag.”

“We moeten de tarieven van WarmteStad verlagen. Zeker voor huurders zoals aan de Iepenlaan en Lijsterbeslaan, maar ook voor andere bewoners die op WarmteStad aangesloten zijn. Twee lockdowns hebben bij mensen voor hogere energielasten gezorgd, daar kunnen we nu iets aan doen.” Aldus Dijk.

De SP komt volgende week woensdags met een voorstel om de tarieven van WarmteStad generiek te verlagen en speciaal te verlagen bij mensen die na aansluiting op WarmteStad duurder uit bleken te zijn.

Een week geleden namen de bewoners van de Iepenelaan en Lijsterbeslaan contact op met de SP. Zij willen dat corporatie De Huismeesters iets gaat doen aan het achterstallige onderhoud en gebrek aan isolatie.

Huurder Claudia: “Het gebrek aan isolatie en de hoge energiekosten zijn slecht voor mijn portemonnee, maar dit is vooral heel slecht voor de gezondheid van mijn kinderen.”

Ook huurder Tibisay wil dat er actie wordt ondernomen: “Waarom krijgen wij een huurverhoging en hogere energielasten, terwijl de woningen niet worden onderhouden en ons huis niet warm te krijgen is? De gemeente en corporatie De Huismeesters moeten nu iets doen.” 

Dijk: “Het idee van een schone en gemeentelijke energievoorziening is erg goed. Maar zorg er dan ook voor dat de huizen van mensen goed geïsoleerd zijn zodat zij voortuitgang in plaats van hogere woonlasten ervaren.”

Eerder trokken bewoners uit de Grunobuurt ook al aan de bel. Bij hen waren de woonlasten na aansluiting op WarmteStad ook gestegen. Partijen D66 en PvdA stelden toen schriftelijke vragen aan het college van B&W. 

Anderhalf jaar geleden werden de portiekflats aan de Iepenlaan en Lijsterbeslaan aangesloten op WarmteStad. Een energievoorziening die voor de helft in bezit is van de gemeente en de andere helft van het Waterbedrijf.

“Op deze energievoorzieningen zouden bewoners en de gemeente veel meer invloed en zeggenschap moeten uitoefenen. Door die invloed en zeggenschap op te eisen moet wethouder Broeksma (GL) de energiekosten voor deze huurders te verlagen.” Aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.

Foto: SP Groningen