SP verbijsterd over terugtrekken aannemer Ring Zuid dag na begrotingsbehandeling

SP verbijsterd over terugtrekken aannemer Ring Zuid dag na begrotingsbehandeling

De SP in Groningen is verbijsterd over het plotselinge terugtrekken van de aannemer van Ring Zuid. Meer in het bijzonder over het feit dat dit gebeurt nog geen dag nadat de provinciale begroting voor 2021 in Provinciale Staten is behandeld.

SP-raadslid Wim Koks:

“Al jaren vallen inwoners van onze gemeente van de ene verbazing in de andere: een zinkende  Helperzoomtunnel, wegzakkend asfalt op de ring, afgekeurde bouwwerkzaamheden, ruziënde opdrachtgever en aannemer, niet aflatende bouwoverlast, drie jaar vertraging, honderden miljoenen tekort en dan nu weer de aannemer die deels in staking is gegaan. Verbazing is zo langzamerhand omgeslagen in boosheid en volstrekte afkeuring van de als maar blunderende lokale overheid. Keer op keer wordt de provincie en gemeente gepiepeld door de aannemer en Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de uitvoering maar weigert mee te betalen in de tekorten.”

De SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen wil een gemeentelijk raadsonderzoek naar hoe het allemaal zover heeft kunnen komen en vooral een oplossing waarvan de rekening niet neergelegd wordt bij de inwoners van Groningen.

SP-statenlid Kees Frenay:

“In die begroting (van de provincie Groningen) werd met geen woord gerept over de problemen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om toelichting gevraagd verwees gedeputeerde Gräper slechts naar de op 8 juli beschikbaar gestelde vertrouwelijke informatie (waarvan de SP geen kennis heeft genomen, omdat wij in het openbaar over dit soort belangrijke kwesties willen kunnen spreken). Tevens herhaalde mevrouw Gräper dat de problemen bij Ring Zuid geen invloed zouden hebben op de provinciale begroting. Naar wat nu is gebleken is een akkoord tussen aannemer en opdrachtgever bij lange na nog niet in zicht. Hetgeen de door GS gedane beloftes over de impact op de provinciale financiën erg ongeloofwaardig maken.”

De SP-fractie in de Provinciale Staten ziet dit als misleiding van de statenleden en neemt dit ernstig op. De gezamenlijke oppositiepartijen hebben voor aanstaande woensdag een spoeddebat geagendeerd. De provinciale SP-fractie geeft aan dat zij nog maar weinig vertrouwen heeft in de verantwoordelijk gedeputeerde.

Foto: SP Groningen