Sportclubs in onzekerheid over toekomst door harmonisatie sporttarieven

Sportclubs in onzekerheid over toekomst door harmonisatie sporttarieven

De SP-fractie in de gemeenteraad wil dat contributies voor sportclubs niet hoger worden voor sporters als gevolg van het gelijktrekken van regels voor de nieuwe gemeente Groningen. Haren, Ten Boer en de oude gemeente Groningen vormen sinds 2019 één gezamenlijk nieuwe gemeente, waardoor er nu veel veranderingen gaande zijn.

Op dit moment voert de gemeente gesprekken met de sportclubs over de harmonisatie van de sporttarieven. Na de herindeling moeten er op allerlei gebieden tarieven gelijk getrokken worden zodat die in de gehele nieuwe gemeente gelijk zijn. Dat geldt dus ook voor de sportclubs. Vooral de kleinere clubs uit de dorpen zijn bang dat dit nadelige gevolgen heeft voor hun club.

In de commissievergadering van twee weken geleden stond deze harmonisatie op de agenda. Het is nog lang niet duidelijk wat dit nou financieel betekent voor de sportclubs, waardoor er onzekerheid en zorgen over de toekomst zijn. Ook vinden clubs dat ze informatie te laat hebben gekregen en daardoor te weinig tijd hebben om een standpunt in te nemen.

SP-raadslid Lucy Wobma:

“De SP-fractie vindt dat de belangen van de clubs en haar leden voorop moeten staan want hogere contributies kunnen de sportclubs leden kosten. Dat zou een wel heel rare uitkomst zijn van het beleid van een coalitie die gezondheid en dus ook sport als speerpunt heeft.”

Eind maart moet het uiteindelijke voorstel in de gemeenteraad behandeld worden.

Foto: SP Groningen