Toekomst van afvalverwerking een stinkende zaak

Toekomst van afvalverwerking een stinkende zaak

Leestijd: 2 minuten

“Geld stinkt niet”, maar als het om de Groningse verwerking van de afvalstromen gaat, stinkt er wel degelijk iets. Na 30 jaar een samenwerking te hebben gehad met Attero, wil Groningen zich nu inkopen bij het Friese Omrin om het afval goedkoper te verwerken in Oudehaske.

Aanbesteden
Waarom stinkt het dan? Normaal gesproken worden grote contracten als afvalverwerking ‘aanbesteed’. De gemeente geeft dan aan wat zij belangrijk vindt op het gebied van nascheiding, tarieven, ligging en werkgelegenheid. Bedrijven kunnen dan aangeven in welke mate zij kunnen voldoen aan deze voorwaarden, en de beste kandidaat krijgt dan de opdracht. Attero heeft dat 30 jaar geleden moeten doen met een belangrijke eis van lokale werkgelegenheid, dat zich in die tijd heeft mogen ontwikkelen tot een opdrachtgever waar lokale transportbedrijven aan verbonden zijn.

Dat gaat minder op in deze situatie met Omrin. Omrin is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten, en is daardoor geen bedrijf dat zich kan inschrijven op een aanbestedingstraject. Daarmee stelt het college voor om geen aanbesteding uit te schrijven, maar om rechtstreeks aandelen te kopen in Omrin. Daarmee zou Groningen delen in de winsten, maar ook de lasten moeten dragen als het tegenvalt.

Die lasten zijn gevaarlijk, juist daarom hebben 162 gemeenten in de afgelopen 15 jaar hun aandelen in afvalverwerking weg gedaan. Ter vergelijking: Slechts 9 gemeenten hebben wél aandelen in afvalwerking gekocht. Dit is een sterk signaal dat er geen overhaaste besluiten genomen moeten worden en er heel goed gekeken moet worden naar de mogelijkheden die er zijn.

Een eerlijke kans
De voornemens van het college gaan voorbij aan de transparantie die nodig is voor een goede besluitvorming. De hele vergelijking wordt getrokken tussen het maatwerk dat 30 jaar geleden door Attero is geboden en het uitgeklede pakket dat Omrin nu biedt. Wat 100% Groningen betreft moet daarin iets te kiezen zijn, en moet Attero de kans krijgen om haar meerwaarde te bewijzen. Wij vinden dat er een aanbesteding uitgeschreven moet worden waar de gemeente zich niet aan hoeft te binden, zodat het eerlijke verhaal op tafel gelegd kan worden.

Een goedkope oplossing moet de samenleving niet duur komen te staan.

Foto: 100% Groningen