Wekelijkse update verkeersontwikkeling op Wegwijzers

Wekelijkse update verkeersontwikkeling op Wegwijzers

GRONINGEN – Iedere week verschijnt er op het platform #Wegwijzers van Groningen Bereikbaar een link naar de laatste monitoringsrapportage.

Dit rapport over mobiliteit in Nederland geeft inzicht in hoe verkeer en vervoer zich tijdens de coronacrisis ontwikkelt. De publicatie is een initiatief van het team Monitoring en Evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Foto/Bron: GinoPress B.V./Groningen Bereikbaar