Militaire oefening bij opvang Afghaanse vluchtelingen

Militaire oefening bij opvang Afghaanse vluchtelingen

ZOUTKAMP – Van 5 tot 13 september vindt er een grote militaire oefening plaats in de buurt van kazerne De Marnewaard waar nu Afghaanse vluchtelingen verblijven.

Tijdens deze periode vinden er overdag en ‘s nachts verschillende oefeningen plaats. Daarbij worden er ‘lichte wapens’ gebruikt. Volgens de gemeente staat de kazerne op zo’n afstand van het oefenterrein, dat geluidsoverlast voor de vluchtelingen minimaal zal zijn. Wel schrijft zij dat omwonenden in de buurt van het oefenterrein geluidsoverlast kunnen ervaren van voertuigen. Er is overleg geweest over de oefeningen met Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Foto: Military_Material/Pixabay

Foto: Gemeente Het Hogeland